Verzekeringen

Zoekveld

Verzekeringen

Ongeval melding

In geval van schade meldt u dit zo snel mogelijk aan:Raymond van Calster R.vanCalster@meijers.nl

Om schade zo snel mogelijk in behandeling te laten nemen heeft de verzekeraar de volgende informatie nodig

1. Een kopie van uw lidmaatschap
2. Een kopie van het wedstrijdformulier waaruit de blessure blijkt
3. De brieven van uw zorgverzekeraar waaruit blijkt wat wel en niet vergoed wordt en waarom
4. Kopieën van de nota's die u wilt indienen

Let op!!
Uw eigen risico op de zorgverzekering komt niet voor vergoeding in aanmerking