Vertrouwenscommissie

Vertrouwenscommissie

Help, het is mis. Ik wil contact.

Wanneer je te maken krijgt met (sexueel) grensoverschrijdend gedrag is dat een teken dat de (sport)omgeving niet veilig meer is. Het kan veel emoties en vragen oproepen, ook als je er niet zelf het slachtoffer van bent, maar het ziet gebeuren. Blijf er niet mee rondlopen! Signaleer het en praat erover met iemand in wie je vertrouwen hebt. Direct signaleren en het in de openbaarheid brengen van (sexueel) grensoverschrijdend gedrag kan herhaling of het verergeren van de situatie voorkomen. Meer informatie kun je vinden op: http://www.nocnsf.nl/help-het-is-mis-ik-wil-contact

 

Vertrouwenscontactpersoon Rugby Nederland

De vertrouwenscontactpersoon (VCP) is het eerste aanspreekpunt voor vragen, vermoedens, meldingen, klachten en aangifte met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag. De VCP is aanspreekbaar voor spelers, ouders van spelers, kaderleden, vrijwilligers en bestuurders. Bij Rugby Nederland is Ettie Bekker de vertrouwenscontactpersoon.

De vertrouwenscontactpersoon verzorgt de eerste opvang en is het eerste aanspreekpunt. Ze neemt meldingen aan, informeert over mogelijke vervolgstappen, verzorgt procesbegeleiding en heeft een adviesrol richting verenigingen. Een aantal concrete voorbeelden van wanneer er contact met de VCP opgenomen kan worden:

- Een vereniging wil preventief beleid opstellen om (seksuele) intimidatie/grensoverschrijdend gedrag te voorkomen;
- Er is sprake geweest van (seksuele) intimidatie/grensoverschrijdend gedrag;
- Er is iemand beschuldigd van (seksuele) intimidatie/grensoverschrijdend gedrag;
 

Wil je in contact komen met de vertrouwenscontactpersoon van Rugby Nederland? Neem contact op met Ettie Bekker-Willemse of Eric Hammacher at vc@rugby.nl

 

Vertrouwenspunt Sport

 

Voor alle sporters en hun omgeving heeft NOC*NSF in samenspraak met de sportbonden het Vertrouwenspunt Sport opgezet. Want naast alle positieve kanten, heeft sport ook een keerzijde. Het gaat dan over afwijkingen van de regels, waarden en normen in de sport. Afwijkingen op het gebied van doping, matchfixing en seksuele intimidatie die de Olympische kernwaarden van respect, vriendschap en fair play aantasten.

Daarom heeft NOC*NSF een Vertrouwenspunt in het leven geroepen. Hier kan je vragen stellen of meldingen doen over zaken die mogelijk in strijd zijn met de regels, waarden en normen in de sport. Dat kunnen persoonlijke dilemma’s of vervelende ervaringen zijn, maar je kunt er ook terecht wanneer je grensoverschrijdend gedrag van anderen wilt melden. In een vertrouwelijk gesprek met een vertrouwenspersoon of adviseur bespreek je wat je dwars zit en welke stappen je zou kunnen zetten om het aan te pakken. Je houdt zelf altijd de regie op wat er met je verhaal gedaan wordt.

Links:

Centrum Veilige Sport 

Stappenplan preventie sportclubs

Verklaring Omtrent Gedrag

 

Downloads:

Folder Seksule Intimidatie voor Trainers

Folder Seksuele intimidatie voor Bestuurders

Toolkit Beleid voeren tegen Seksuele Intimidatie en ander Grensoverschrijdend Gedrag