Veilig Sport Klimaat

Zoekveld

Veilig Sport Klimaat

Om te zorgen dat sport leuk blijft, en nog leuker wordt, hebben de sportbonden en NOC*NSF, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het actieplan

‘Naar een veiliger sportklimaat’ ontwikkeld. Door positief gedrag te stimuleren, kennis en vaardigheden te vergroten en ongewenst gedrag aan te pakken, werken sportverenigingen, sportbonden en NOC*NSF samen aan een veiliger sportklimaat. Een klimaat waarin je met plezier sport en jezelf kan zijn. Rugby Nederland neemt vanaf de start in 2012 deel aan dit project dat eind 2015 afloopt.


Rugby staat bekend, zowel binnen de sport als er buiten, als een sport waarin respect voor elkaar, de tegenstander en de scheidsrechter hoog in het vaandel staan. En dat beeld klopt ook wel, maar ook binnen rugbyend Nederland moeten we blijven waken dat respect zo hoog in het vaandel blijft staan. En dat ook nieuwe rugbyers meegenomen worden in de rugbycultuur. Bovendien groeit rugby in Nederland en staan clubs onder druk, dat kan leiden tot een verminderde aandacht voor hoe we met elkaar omgaan binnen de sport. Daarom doet de Rugby Nederland mee met dit project en werkt hard aan het bewaken en neerzetten van een veilige sportomgeving binnen de rugbywereld.


Voor de nieuwe trainer van AAC, oud toprugbyster Mara Moberg (27) is het zo klaar als een klontje: Naar een veiliger sportklimaat begint al bij de allereerste training. De VSK-ambassadeur en voormalig Oranje-aanvoerster,  is blij met de voorbeeldfunctie van haar sport. In haar sport staan vanaf dag één drie woorden centraal: respect, respect en respect. En als dat er even niet is: meteen corrigeren!


Om jou als sporter, bestuurder, trainer, coach, scheidsrechter en ouder te helpen het sportplezier te vergroten, zijn kant-en-klare activiteiten en producten beschikbaar. Denk aan workshops, verenigingstrajecten en bijscholingen om kennis en vaardigheden te vergroten. Ook is er bijvoorbeeld een Verenigingsbox met tips en praktijkvoorbeelden over hoe je sportiviteit en respect stimuleert en verankert in je vereniging.


Het programma Naar een veiliger sportklimaat (VSK) heeft de volgende peilers:
Preventief:

• Verenigingen en bestuurders
• Trainers, coaches en begeleiders
• Scheidsrechters en officials

Repressief:

• Aanpak van excessen
• Effectief tuchtrecht

Wat houdt dat nou concreet in voor rugbyclubs?
Alle rugbyclubs kunnen zelf, indien gewenst onder begeleiding van Rugby Nederland, aan de slag met VSK. Er zijn scholingen, bijeenkomsten en tools binnen het project die voor de clubs gratis voorhanden zijn.

Verenigingen en bestuurders

Verenigingsbox - Voor: bestuurders, trainers, coaches en scheidsrechters
De Verenigingsbox is een handig hulpmiddel voor verenigingen die zelfstandig werken aan een veiligere vereniging. De Verenigingsbox geeft je als bestuurder, coach, trainer, of scheidsrechter handvatten om sportief gedrag en het sportplezier te vergroten. Aan de hand van praktijkvoorbeelden, tips en een planning van de in te zetten interventies kan je zelf aan de slag. Bijvoorbeeld met het organiseren van een bijeenkomst voor trainers en coaches om het gesprek over ‘sportiviteit en respect’ op gang te brengen. We hebben op het NRCA boxen klaar staan voor geïnteresseerde clubs. Maar de inhoud is ook te downloaden.


Traject Besturen met een visie - Duur: 3 bijeenkomsten
Voor: 2-3 bestuurders van 5-7 verschillende verenigingen
Hoe zorg je eigenlijk voor een sterke basis binnen een vereniging? Je leert het in de workshop ‘Besturen met een Visie – de basis’. Tijdens deze workshop krijg je inzicht in jouw sterke en verbeterpunten, je leert hoe je een sterke organisatiestructuur opzet, hoe je beleid ontwikkelt en hoe je jouw vereniging effectief aanstuurt. Ook wissel je samen met andere bestuurders ervaringen en ideeën uit over ‘goed’ verenigingsbestuur. Het traject bestaat kan regionaal plaatsvinden wanneer er vijf clubs in de regio mee doen. HIer de   Brochure Besturen met een visie.pdf downloaden.
 

Workshop Sportief besturen - Duur: 1 bijeenkomst
Voor: 2-3 verenigingsbestuurders van 5-7 verschillende verenigingen
Hoe creëer je eigenlijk een ‘veilig sportklimaat’? Na het volgen van de workshop ‘Sportief Besturen’ weet je het. Tijdens deze workshop ontwikkel je als bestuurder een visie op sportiviteit en respect en leer je hoe je deze visie communiceert en verankert in jouw vereniging. Tijdens de workshop leer je door middel van actuele cases ook om invulling te geven aan de verschillende rollen die je als bestuurder hebt. Bekijk hier de flyer Sportief Besturen

Trainers, coaches en begeleiders


Traject Sportief Coachen - Duur: 2 bijeenkomsten voor trainers en coaches / 2 bijeenkomsten voor bestuurders
Voor: trainers, coaches en bestuurders van één vereniging
Tijdens dit traject werk je met andere trainers en coaches aan gezamenlijke visie op coachen. Bijvoorbeeld door van gedachten te wisselen over ‘positief coachen’, de relatie tussen plezier en ontwikkeling en de omgang met ongewenst gedrag. Ook krijg je tips en handvatten om in de praktijk te werken aan een veiliger sportklimaat. Meer informatie over dit verenigingstraject is te lezen in de folder en op de website van de Academie voor Sportkader (ASK).
 

Traject Coach de eigen coach – Duur: 2 bijeenkomsten voor trainers en coaches / 2 bijeenkomsten voor bestuurders
Voor: ervaren trainers, coaches en bestuurders van één vereniging
Voor verenigingen die beginnende trainers en coaches begeleiden is het verenigingstraject Coach-de-Coach ontwikkeld. In dit traject leer je als ervaren trainer of coach hoe je minder ervaren collega’s in de praktijk begeleidt. Zo leer je bijvoorbeeld om gedrag te observeren en analyseren en om verbeterpunten op een constructieve manier te bespreken. Meer informatie over dit verenigingstraject is te lezen in de folder en op de website van de Academie voor Sportkader (ASK).


Individuele bijscholingsmodules voor trainers
• Coachen op sociaal gedrag in de sport,
• Trainen en coachen van: 6- tot 12-jarigen,
• Trainen en coachen van pubers,
• Trainen en coachen van jongeren met een gedragsstoornis: Autisme,
• Mentale weerbaarheid: de-escalerend gedrag in spanningsvolle situaties,
• Herkennen en voorkomen van Seksuele intimidatie.
Inschrijven kan op de website van de Academie voor Sportkader (ASK).

Scheidsrechters en officials


Mentale weerbaarheid arbitrage - Duur: 1 dagdeel
Bedoeld voor: scheidsrechters, officials en juryleden. Na afloop van deze bijscholing kan je:
- Omgaan met spanning
- Spanning reguleren
- Je weerbaarheid vergroten
 

Opleiding Scheidsrechtercoach - Duur: 3 of 2 dagdelen
Bedoeld voor: ervaren scheidsrechters/officials en coaches. Na afloop van deze bijscholing kan je:
- Een minder ervaren scheidsrechter, official of jurylid begeleiden in zijn of haar ontwikkeling
- Een scheidsrechterscoach is in staat om:
•  Een planningsgesprek te voeren
• Gedrag te observeren en analyseren
• Een op leerdoelen gericht reflectiegesprek te voeren


Clubarbitrageplan


Om je te helpen bij het schrijven en uitvoeren van een clubarbitrageplan is een checklist ontwikkeld. Deze checklist biedt je structuur bij het schrijven van beleid voor het werven, behouden en de ontwikkeling van scheidsrechters en is hier te downloaden. Neem voor ondersteuning bij het schrijven van een clubarbitrageplan contact op met Rugby Nederland.