Vacatures

Werken bij Rugby Nederland

Rugby Nederland behartigt de belangen van 16.000 leden en een kleine 100 erkende rugbyverenigingen. De bond begaat een positieve groei op zowel jeugd, in de participatisport, als in de topsport. Het topsport pathway werpt steeds meer zijn vruchten af en is na de opstart van de Rugby Academy's en het NTC-programma aanzienlijk in omvang gegroeid. Daarnaast zijn er steeds meer brede verenigingen met zowel aanbod voor jeugd, dames als heren en daarbij begint rugby zich langzaam ook te ontwikkelen op andere vlakken.

Eén van onze sterkste krachten is dan ook de inzet van vele enthousiaste mensen die zich inzetten voor Rugby Nederland.

Hier vind je een overzicht van de actuele vacatures en mogelijkheden, stageplekken, commissies of bestuursfuncties binnen onze organisatie.

Rugby Nederland zoekt:

Rugby Nederland zoekt een
Technisch Directeur  (m/v)
Full timeRugby Nederland is de overkoepelende organisatie van 94 rugbyverenigingen in Nederland met ruim 16,000 leden;  verantwoordelijk voor het beoefenen en ontwikkelen van de rugbysport in Nederland en gevestigd in het Nationale Rugby Centrum Amsterdam.

De functie
In de nieuwe opzet van de organisatie van Rugby Nederland is een vacature voor een Technisch Directeur.

De Technisch Directeur is verantwoordelijk voor het technische langetermijnbeleid, gericht op het realiseren van doelstellingen op een verantwoorde wijze. Is verantwoordelijk voor de inhoudelijke afstemming van de programma’s en ontwikkeling/aansluiting van (hoogste) competities. Draagt zorg voor het initiëren, formuleren, implementeren en evalueren van het technische beleid en bereidt mede het totale organisatiebeleid voor en voert dit beleid mede uit, teneinde een optimale ondersteuning te bieden voor de technische uitvoering.

De taken

 • Optimaliseren van de huidige High Performance pathway met de Rugby Academies, jeugd selecties, NTC structuur, regio structuur en de dames en heren ereklasse competitie.
 • Verantwoordelijk voor het opstellen, evalueren en implementeren van een meerjarig strategisch plan, inclusief de visie op (top)sport, financiële paragraaf en de doelstellingen op langere termijn. Zorgt voor de inbedding van het (top)sportbeleid in het meerjarenbeleid van Rugby Nederland.
 • Realiseert een topsportprogramma dat is gericht op het bereiken of handhaven van een (internationale) (top)positie en draagt zorg voor aansluiting op de hoogste competities. Is hiervoor aanspreekpunt en binnen de grenzen van het vastgestelde budget bevoegd tot het nemen van beslissingen die bijdragen aan het behalen van het topsportprogramma. Rapporteert en evalueert met de directeur.
 • Zorgt voor duurzame prestaties voor de dames en heren xv in het Rugby Europe Championship competitie.
 • Werkt aan het verder professionaliseren van de rugby sport en spelers in Nederland.
 • Ziet erop toe dat scouting, opleidingsprogramma’s en competities bijdragen aan het realiseren van het beleid op langere termijn. Laat randvoorwaardelijke werkzaamheden van organisatorische, administratieve en logistieke aard uitvoeren.
 • Geeft leiding aan het technische kader:
  • Is verantwoordelijk voor het aanstellen, functioneren en ontslag van technische, medische en ondersteunende beroepskrachten; stuurt coaches aan van alle selecties (U16, U17, U18, U20, Dames XV, Heren XV, Dames 7’s, Heren 7’s en NTC), begeleidt en beoordeelt hen.
  • Draagt zorg voor het samenstellen van een technisch begeleidingsteam rondom de sport i.s.m. de bondscoach/hoofdcoach.
  • Zorgt ervoor dat de organisatorische en administratieve randvoorwaarden voor het functioneren van coaches zijn geregeld.
 • Betrokken bij de werving en selectie en strategische personeelsplanning van (nieuw) personeel en vrijwilligers. Begeleidt en beoordeelt hen. Betrokken bij het ontwikkelen van een coaching pathway samen met de development manager.
 • Is het aanspreekpunt voor de rugby academies en  zorgt dat de academies verbonden zijn met het Rugby Nederland (top) sport beleid en in lijn werken met dit beleid voor een optimale doorstroom.
 • Behartigt de belangen van Rugby Nederland (tijdens belangrijke evenementen). Bouwt en onderhoudt contact met zowel interne als externe stakeholders. Figureert als klankbord voor het technische beleid van Rugby Nederland en vervult publicitaire en promotionele werkzaamheden.
 • Initieert vernieuwing op verschillende gebieden van de (top)sport. Volgt hiervoor diverse ontwikkelingen en bouwt en onderhoudt een netwerk van deskundigen.

De structuur
De Technisch Directeur werkt nauw samen met de Competitieleider en Development Manager en rapporteert aan de Directeur. De kandidaat moet een brede ervaring hebben in sportmanagement/ontwikkeling en een innoverende en drijvende persoonlijkheid zijn.

Functie-eisen
• HBO/WO werk- en denkniveau;
• Ruime ervaring met leidinggeven en (complexe) organisaties
• Ervaring in topsportomgeving en het opzetten van een topsport infrastructuur
• Affiniteit en kennis van de Rugby sport
• Ervaring in het aansturen van professionals en vrijwilligers
• Besluitvaardig
• Stressbestendig
• Verbinder van (groepen) mensen
• 24/7 mentaliteit
• Uitstekende schriftelijke en mondelinge vaardigheden in het Engels en Nederlands. Beheersing van Frans is een pré.

Het betreft een dienstverband van 1 jaar, met een mogelijkheid tot verlenging. Salaris en arbeidsvoorwaarden zijn conform CAO-Sport.

Interesse ?
Geïnteresseerden in deze functie, die aan het profiel voldoen, vragen we voor  12 maart  een sollicitatiebrief en cv te sturen naar HR@rugby.nl.
 

Commissie Gestructureerd Seizoen

(commissie van bijstand van Rugby Nederland)

WERKGROEP HEREN SENIOREN ERE- en EERSTE KLASSE
WERKGROEP HEREN SENIOREN TWEEDE T/M VIERDE KLASSE


De Commissie Gestructureerd Seizoen bestaat uit vier werkgroepen en een overkoepelende commissie. Deze overkoepelende commissie bevat onder andere vertegenwoordigers vanuit de CRS, de vier werkgroepen, de competitieleider, atletencommissie i.o., een secretaris en een onafhankelijke voorzitter. De vier werkgroepen adviseren de overkoepelende commissie over het Voorschrift Wedstrijdwezen (VWW) voor de volgende vier klassen:

 • Heren Senioren Ere- en Eerste Klasse
 • Heren Senioren Tweede t/m Vierde Klasse
 • Dames Senioren
 • Jeugd

Vacature: Vrijwilliger(s) Commissie Gestructureerd Seizoen

Bestuurslid Rugby Nederland

Rugby Nederland heeft een bestuur dat momenteel bestaat uit 6 leden.

Een persoon kan maximaal 2 termijnen van 3 jaar bestuurslid zijn.

Het zittende bestuur heeft besloten roulerend af te treden om de continuïteit in beleid en ervaring te waarborgen.

Dit betekent dat het bestuur regelmatig, maar op haar tijd, op zoek is naar nieuwe bestuursleden (man/vrouw).

Het bestuur vergadert in principe één maal per maand, maar indien nodig vaker. Het bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter, maar is collegiaal in de omgang en uitvoering.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het bepalen van de visie, strategie en het beleid van Rugby Nederland, houdt toezicht op de dagelijkse uitvoering van het beleid door het bondsbureau, onderhoud contacten met clubs, subsidiegevers (nationaal en internationaal) en sponsoren en vervult representatieve functies. Daarnaast heeft ieder bestuurslid een eigen specifiek aandachtsgebied.

Functie profiel:

 • Goed werk en denkniveau
 • Management- / bestuurlijke ervaring
 • Goede communicatieve en contactuele vaardigheden
 • Affiniteit met rugby en organisatorische rugbyzaken
 • Teamspeler
 • Resultaat -/ oplossingsgericht en daadkracht
 • Bereidheid om tijd te steken in de functie en representatieve taken


Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de voorzitter van Rugby Nederland:
Janhein Pieterse / voorzitter@rugby.nl


JHP/16 oktober 2019

Help mee! Dankzij de hulp van enthousiaste vrijwilligers kunnen wij van iedere interland weer een mooi evenement maken. Als vrijwilliger zet je, je in voor de sport in Nederland, krijg je een kijkje in de keuken van prachtige internationale evenementen en ben je echt onderdeel van het team.

Wij zijn nog op zoek naar een aantal vrijwilligers voor de komende interlands.

Een vrijwillige bijdrage leveren kan op verschillende manieren! Wij zoeken mensen voor:

• Kassa bij de ingang,
• Muntenverkoop in het stadion,
• Beveiliging,
• Assisteren bij de spelerstunnel

Je kan ons een dag(deel) helpen of zelf een paar uurtjes.

De evenementen zijn doorgaans op het Nationaal Rugby Centrum Amsterdam op Sportpark de Eendracht.

Help jij mee om dit en/of volgende rugby evenementen nog succesvoller te laten verlopen?
Stuur dan een reactie naar dit e-mailadres: media@rugby.nl