Vacatures

Werken bij Rugby Nederland

Rugby Nederland behartigt de belangen van 16.000 leden en de 90 erkende rugby verenigingen. De bond gaat een positieve groei door op zowel jeugd vlak, in de participatie sport, als in de topsport. Het topsport pathway werpt steeds meer zijn vruchten af en is na de opstart van de academies en het NTC programma aanzienlijk in omvang gegroeid. Daarnaast zijn er steeds meer brede verenigingen met zowel aanbod voor jeugd, dames als heren en daarbij begint rugby zich langzaam ook te ontwikkelen op andere vlakken. Al met al gebeurd er een hoop binnen Rugby Nederland en één van onze sterkste krachten is dan ook de inzet van vele enthousiaste mensen die zich inzetten voor Rugby Nederland.

Hier vind je een overzicht van de actuele vacatures en mogelijkheden, stage plekken, commissies of bestuursfuncties binnen onze organisatie.

Rugby Nederland zoekt:

Bestuurslid Rugby Nederland

Rugby Nederland heeft een bestuur dat momenteel bestaat uit 6 leden.

Een persoon kan maximaal 2 termijnen van 3 jaar bestuurslid zijn.

Het zittende bestuur heeft besloten roulerend af te treden om de continuïteit in beleid en ervaring te waarborgen.
Zoals aangegeven in de  ALV van juni 2019 heeft Coen Potters besloten om, na een periode van 5 jaar actief te zijn geweest als secretaris / bestuurslid van Rugby Nederland,  tijdens de ALV van januari 2020 af te treden.

Het bestuur van Rugby Nederland zoekt een nieuw bestuurslid (vrouw/man) , die naast algemene bestuurstaken, met name de heren en dames senioren competitiezaken als aandachtgebied heeft.

Het bestuur vergadert in principe één maal per maand, maar indien nodig vaker.  Het  bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter, maar is collegiaal in de omgang en uitvoering.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het bepalen van de visie, strategie en het beleid van Rugby Nederland, houdt toezicht op de dagelijkse uitvoering van het beleid door het bondsbureau, onderhoud contacten met clubs, subsidiegevers
(nationaal en internationaal) en sponsoren en vervult representatieve functies.
Daarnaast heeft elk bestuurslid een eigen specifiek aandachtsgebied.
Het nieuwe bestuurslid heeft als specifieke aandachtsgebied de competitiezaken en zal dan ook regelmatig contact hebben met de competitieleider van het bondsbureau en indien nodig met de ATC.  Tevens is zij/hij verantwoordelijk voor het ‘up to date’ houden van het VWW.
Hiernaast zal zij /hij  aanwezig zijn bij het Ereklasse overleg en andere overlegstructuren die de competitiezaken betreffen.

Functie profiel:

  • Goed werk en denkniveau
  • Management- / bestuurlijke ervaring
  • Goede communicatieve en contactuele vaardigheden
  • Affiniteit met rugby en organisatorische rugbyzaken
  • Teamspeler
  • Resultaat -/ oplossingsgericht en daadkracht
  • Bereidheid om tijd te steken in de functie en representatieve taken


Geïnteresseerden in de bestuursfunctie kunnen tot 1 november contact opnemen met de voorzitter van Rugby Nederland:
Janhein Pieterse / voorzitter@rugby.nl


JHP/16 oktober 2019

Lid Commissie Financieel Toezicht (CFT)

Doelstelling CFT:

De CFT is benoemd door de Algemene Vergadering (AV) en bewaakt de financiële huishouding en aanverwante zaken zoals goedgekeurd door de AV. De CFT kan het bestuur gevraagd en ongevraagd advies geven over de aandachtsgebieden voor zover dit binnen de door de AV goedgekeurde beleidsdoelstellingen past.

Aandachtsgebieden

De CFT heeft drie aandachtsgebieden:


1. Financieel

a. Beoordelen van de kwartaalrapportage en cijfers
b. Beoordelen en bespreken van de jaarrekening,
c. Zowel terugkijken als beoordelen van begrotingen op realisatie en risico’s

2. Governance

a. Beoordeling werking en naleving Statuten en Huishoudelijk Reglement
b. Beoordeling werking taken, rollen en bevoegdheden binnen bestuur en bondbureau


3. Beleid

a. Beoordeling consistentie beleid, uitvoering en de bijbehorende financiële verplichtingen en risico’s

 

De CFT bestaat uit minimaal 2 en maximaal 5 leden en worden benoemd voor een periode van 3
jaar.

Wegens het terugtrekken van een lid is de CFT op zoek naar een nieuw lid. De CFT zal dit lid voordragen op de ALV, waar de ALV deze voordracht kan overnemen.

Profiel

Bij voorkeur heeft het nieuwe lid het volgende profiel:

- Kennis / betrokkenheid bij de Rugby sport
- Accounting/Economische of juridische achtergrond
- Enige directe of indirecte ervaring met toezichthouden
- Netwerk welke de Rugbysport ten goede kan komen

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Robi Dattatreya - CFT@rugby.nl

Help mee! Elk jaar zijn wij op zoek naar mensen die graag een bijdrage willen leveren aan de evenementen van Rugby Nederland. Dankzij de hulp van enthousiaste vrijwilligers kunnen wij van elke interland weer een mooi evenement maken. Als vrijwilliger zet je, je in voor de sport in Nederland, krijg je een kijkje in de keuken van prachtige internationale evenementen en ben je echt onderdeel van het team. Voor Zaterdag 9 november aanstaande zijn wij nog opzoek naar een aantal vrijwilligers voor de Interland tussen de Oranje Heren XV en het heren team van Oekraïne.

Een vrijwillige bijdrage leveren kan op verschillende manieren! Wij zoeken mensen voor:

• Kassa bij de ingang,
• Muntenverkoop in het stadion,
• Beveiliging,
• Assisteren bij de spelerstunnel

Je kan ons een dag(deel) helpen of zelf een paar uurtjes.

De evenementen zijn doorgaans op het Nationaal Rugby Centrum Amsterdam op Sportpark de Eendracht.

Help jij mee om dit en/of volgende rugby evenementen nog succesvoller te laten verlopen?
Stuur dan een reactie naar dit e-mailadres. Info@rugby.nl