Players Welfare

Players Welfare

Veiligheid van de rugby spelers staat hoog op de agenda van zowel World Rugby als Rugby Nederland. In Nederland willen wij een voortrekkersrol nemen en de verantwoordelijk dragen voor de gezondheid van onze rugby spelers. De term die internationaal hiervoor wordt gebruikt is ‘Player Welfare’. Player Welfare bevordert dus het welzijn van de rugbysport en in het bijzonder de spelers. Onder het welzijn van de spelers verstaan we:
• Uitdragen van de kernwaarden, met name op clubniveau.
• Bevorderen van de fysieke en mentale gesteldheid van de rugbyspeler.

De doelstelling is om alle betrokkenen van de rugbysport te inspireren en te motiveren om de rugbysport op een veilige en plezierige wijze te beoefenen door:
• De veiligheid te vergroten.
• De kernwaarden actief uit te dragen.

Om deze reden zijn dan ook specifieke opleidingen ontwikkeld met als doel meer uitleg te geven over dit onderwerp. Dit voor iedereen betrokken bij rugby in Nederland.

Daarbij is het medisch advies beschikbaar. Dit document is samengesteld voor clubs om gemakkelijk te kunnen controleren hoe de vereniging het medisch beleid heeft georganiseerd en waar eventueel nog verbeterpunten zijn.