Organisatie

  • De Rugby clubs staan centraal in Rugby Nederland en zijn georganiseerd in de Algemene Ledenvergadering (ALV).
  • Het doel van Rugby Nederland is: "Het behartigen van de belangen van de Rugbysport, onder meer door de bevordering van de beoefening van het Rugbyspel in al zijn verschijningsvormen en voorts het verrichten van al hetgeen daaruit voortvloeit, daartoe bevordelijk kan zijn, danwel daarmee verband houdt."
  • Het besturen van Rugby Nederland is opgedragen door de ALV aan het Bestuur.
  • Het Bestuur heeft de uitvoerende taken gedelegeerd aan de Directeur van het Bondsbureau.  Deze heeft voor de uitvoering van de taken de beschikking over het Bondsbureau.  Het Bestuur benoemt en ontslaat de directeur van het Bondsbureau.