Ons Powerplan

Zoekveld

Ons Powerplan

Binnen de visie en de toekomststrategie van Rugby Nederland zijn breedtesport en topsport onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een effectief op groei en behoud gerichte breedtesportcultuur vormt naast een ontwikkelingsgericht talentenprogramma de noodzakelijke basis voor de sportieve groei en successen in topsportverband. Een van de belangrijkste pijlers onder deze ontwikkeling is het “Power Plan”, waarvan de contouren zijn voorgelegd aan de ALV in januari 2013.

Uitgangspunt
Het bestuur is van mening dat een succesrijke en duurzame topsportstructuur alleen mogelijk is op basis van een breed en stevig fundament van goed georganiseerde, sterke verenigingen. Als deze basis te smal en/of te zwak is, is het zelfs met een adequaat talentenprogramma niet mogelijk om een duurzaam succesvol topsportbeleid te ontwikkelen.


Doel en Strategie
Het “Power Plan” is er op gericht om deze basis te helpen creëren door kwantitatieve en kwalitatieve eisen op te stellen waaraan binnen een zeker tijdpad verenigingen moeten gaan voldoen. Essentieel in deze opzet is het feit dat behoud van positie van een team op het huidige competitieniveau c.q. promotie naar een hoger niveau voortaan in eerste instantie zal worden bepaald door de mate waarin de betreffende vereniging voldoet aan de eisen die voor dat niveau gesteld zijn. De prestaties op het veld zijn dus niet langer de primaire factor die dit bepaalt.

Verenigingsondersteuning
Het taakstellende pakket van kwantitatieve en kwalitatieve eisen is gekoppeld aan een pakket van verenigingsondersteuning waarmee verenigingen geholpen worden om binnen de afgesproken termijn de doelen te halen.

Kerncriteria
Elke vereniging zal voortaan worden beoordeeld naar de mate waarin zij voldoet aan de volgende kerncriteria:
1. Aantal seniorenteams
2. Aantal jeugdteams
3. Aantal gekwalificeerde, actieve trainers/coaches
4. Aantal gekwalificeerde, actieve scheids-/grensrechters
5. Accommodatie

HIeronder vind u de volledige text van het Powerplan zoals gepreenteerd in 2013:
Power Plan 2013-2016 per sept 2013.pdf

Hoe staat uw club er voor anno oktober 2015? 
Het Power Plan verkeert in de laatste fase van het tijdtraject en nadert zijn voltooiing.  In de regionale overzichten hieronder ziet u een kleurencode: ( Groen = in orde / oranje = in ontwikkeling / rood = niet in orde) voor elke club:

File regio noord

File regio noordwest

File regio midden

File regio oost

File regio zuid

File regio zuidwest


Voldoet uw club aan de eisen waar u destijds mee heeft ingestemd?
Als u denkt dat er iets niet klopt of u wilt het kader inventariseren stuur dan een mail naar opleidingen@rugby.nl.