Nieuws & Updates

Nieuws & Updates

Laatste update: Dinsdag 22 september 2020

Vervolg aanscherping coronamaatregelen | Stand van zaken per 22 september 2020

Sinds zondagavond 20 september 18.00 uur zijn in zes veiligheidsregio’s in Nederland extra maatregelen van kracht. 

De maatregelen zijn van toepassing op de veiligheidsregio’s Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden, Utrecht, Kennemerland en Hollands Midden. Er zijn 3 maatregelen afgekondigd:
1) Bij gelegenheden met een horecavergunning stopt de inloop van gasten om middernacht. Dan gaat ook de muziek uit. Om 01.00 uur sluiten deze gelegenheden.
2) Er is een verbod om je op te houden in gezelschappen van meer dan 50 personen, of daar gelegenheid voor te geven. Deze maatregel raakt de sport niet tenzij je sportteam uit meer dan 50 personen bestaat of je voor een specifieke groep van meer dan 50 personen wat organiseert zoals een bedrijfsuitje op je sportpark.
3) Voor samenkomsten met meer dan 50 personen geldt een meldplicht, dus óók voor sportactiviteiten op/in sportaccommodatie.

De meldplicht geldt voor elke afzonderlijke ruimte in/op binnen, of buitensportaccommodatie waar meer dan 50 personen tegelijk zijn. Dat melden kan in één keer voor een langere periode, bijvoorbeeld: “tot eind december 2020 hebben we elke dinsdag, woensdag, zaterdag en zondag meer dan 50 personen op de accommodatie”. Melden uiterlijk 48 uur voor die samenkomst. Bij de melding dient aangegeven te worden wie per samenkomst toezicht houdt/houden vanuit de vereniging. Daarnaast kunnen de 6 regio’s specifieke maatregelen per regio nemen. Het melden dient te geschieden aan de voorzitter van de veiligheidsregio. Op dit moment richten de veiligheidsregio’s dit meldingsproces in.


Het actuele advies aan sportclubs in deze veiligheidsregio’s is daarom op dit moment nóg steeds: 
• Zorg ervoor dat er altijd een coronacoördinator (herkenbaar) aanwezig is op de vereniging. Deze coördinator is aanspreekpunt voor eventuele handhavers die een controle uitvoeren. (Dit is niet nieuw maar in het kader van handhaving van de nieuwe maatregelen nog belangrijker geworden!)
• ‘Better safe than sorry’ Neem contact op met de eigen gemeente wanneer je verwacht dat er meer dan 50 personen aanwezig zijn op je complex om dat bij hen aan te melden en aan hen te vragen hoe je dit aan kan melden bij de voorzitter van de veiligheidsregio.

Wij hopen op korte termijn meer informatie te kunnen delen over de wijze waarop uiteindelijk gemeld dient te worden.

Klik hier voor de brief die de VSG aan de gemeenten over bovenstaande heeft gezonden.

 


Laatste update: Donderdag 27 augustus 2020

Werkgroep Crowdmanagement Rugby Nederland komt met richtlijnen voor nieuw competitieseizoen

Aanvullend op het landelijke sportprotocol en de handreiking 'Toeschouwers bij sportwedstrijden' van de NOC*NSF is er in de werkgroep Crowdmanagement gewerkt naar een gezamenlijk document waar alle richtlijnen voor het nieuwe competitieseizoen samenkomen. Waar houd je rekening mee bij aankomst op de sportaccommodatie? Hoe gedraag je je in de kleedkamer? Hoe behoort het publiek zich te gedragen? Doen we een poortje na de wedstrijd? Al deze onderwerpen komen op chronologische volgorde - zoals je deze kunt verwachten op een wedstrijddag - aan bod.

Klik hier of hieronder om het bestand te openen en/of te downloaden en voel je vrij om deze middels jullie website of nieuwsbrief te delen.

Richtlijnen Rugbycompetitie & Covid-19

 


Laatste update: Vrijdag 26 juni 2020

RUGBY MET CONTACT WEER MOGELIJK VOOR IEDEREEN

Met de maatregelen die op woensdag 24 juni door de overheid zijn aangekondigd komt de start van een nieuw rugbyseizoen wederom een flinke stap dichterbij. Dit is natuurlijk fantastisch nieuws voor de sport! Vanaf 1 juli is ‘gewoon’ rugby met contact weer mogelijk voor alle leeftijdscategorieën en zijn de sportaccommodaties en clubhuizen weer geopend voor publiek.

Alleen samen zorgen we ervoor dat de maatregelen niet worden teruggedraaid. Hieronder vind je een overzicht van de verschillende facetten die het opstarten van het verenigingsleven met zich meebrengen.  Te allen tijde is het landelijk goedgekeurde sportprotocol van NOC*NSF leidend en is het belangrijk om deze, samen met alle andere voorschriften, goed op te volgen.


Sportprotocol
Sinds vrijdagmiddag 26 juni staat de laatste versie van het NOC*NSF Protocol Verantwoord Sporten online. In het protocol staan alle richtlijnen beschreven die in “het nieuwe normaal’, zoals Rutte dit benoemd, leidend zullen zijn.

In het protocol staat beschreven dat er voor de sport een uitzondering is gemaakt op de 1,5 meter afstand maatregel. Tijdens trainingen en wedstrijden hoeft geen 1,5 meter afstand te worden gehouden als het voor de sport noodzakelijk is. Contact is een wezenlijk onderdeel van de rugbysport en dus ook weer volledig toegestaan per 1 juli. Aangezien er op dit moment geen specifieke beperkingen zijn voor rugbytrainingen en het spelen van rugbywedstrijden, komt per 1 juli het rugbyspecifieke protocol te vervallen.

De Medische Commissie van Rugby Nederland geeft aan dat het zeer belangrijk blijft om bij aanvang van de training te vragen of spelers geen klachten hebben. Komende week zal hier een checklist voor worden gedeeld met de clubs.


Trainen en spelen met contact voor senioren
Vanaf 1 juli hoeven er geen onderlinge afstanden meer worden aangehouden tijdens de trainingen van de senioren. De 1,5 meter maatregelen komt dus te vervallen tijdens het sporten. Dit maakt het mogelijk om weer met contact te trainen en ook (oefen)wedstrijden te spelen.  Belangrijk is het vermelden dat de 1,5 meter maatregelen wel in stand blijft buiten het trainen en spelen dus buiten het veld, ook in kleedkamers en clubhuis, aangehouden moeten worden door senioren.

Vervallen 1,5 meter maatregelen voor jeugd
Het was al mogelijk voor jeugd om tijdens het sporten de 1,5 meter maatregel niet aan te houden. Vanaf 1 juli is het voor jeugd ook niet meer voorgeschreven om deze maatregel buiten het veld aan te houden. De maatregelen met betrekking tot het houden van afstand komt dus voor deze doelgroep in zijn geheel te vervallen.


- foto door Dennis van de Sande

Opening sportkantines
Ook de clubhuizen en sportaccommodaties zullen vanaf 1 juli weer toegankelijk zijn voor publiek. Hierbij geldt in elk geval de 1,5 meter afstand houden. Voor clubhuizen geldt het dat de protocollen van de Koninklijke Horeca Nederland (KHN) hier leidend in zijn. Zorg dat alle richtlijnen uit het KHN protocol duidelijk zijn en instrueer medewerkers én vrijwilligers die in sportkantines werkzaam zijn goed over de inhoud.

Daarnaast is er ook een checklist opgesteld voor een zo soepel mogelijke opstart van het openen van de sportkantine.

Publiek
De nieuwe versoepelingen maken het mogelijk dat er weer bezoekers toegelaten kunnen worden op de accommodaties. Familie en vrienden kunnen dus weer langs de lijn plaatsnemen mits ze zich houden aan de basisregels.  Voor toeschouwers en publiek gelden maximale aantallen. Houd er rekening mee dat als sporters, officials en betrokken vrijwilligers klaar zijn met hun wedstrijd, en blijven, zij tellen als publiek.

Voor wedstrijden geldt er een limiet van 250 toeschouwers die zonder reservering en gezondheidscheck op de sportaccommodatie aanwezig kunnen zijn. EN voor meer dan 250 toeschouwers geldt voor iedereen een reservering (registratie) en gezondheidscheck voor nodig is. Zorg hierin ook voor het voldoen aan hygiëne- en ventilatievoorschriften en dat iedereen vanaf 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand moet kunnen houden.

Douches en kleedkamers
Vanaf 15 juni was het alweer mogelijk om douches en kleedkamers van buitensportlocaties open te stellen. Het is belangrijk om de handenwasgelegenheden en toiletten regelmatig schoon te maken, minimaal meerdere keren per dag. De kleedkamers zijn ook weer geopend, maar volwassenen moeten zich houden aan de 1,5 meter maatregelen. Het is daarom aan te bevelen om deze doelgroep te stimuleren thuis om te kleden en te douchen in de komende periode.

Gebruik fitnessruimte/krachthonk
Vanaf 1 juli mogen binnensportlocaties weer gebruikt worden en is het dus mogelijk om de fitnessruimtes op rugbyclubs te gebruiken.

Sociale veiligheid
Op de vereniging is het minder druk dan normaal en een aantal controlemechanismen op het gebied van gedrag is daardoor anders dan anders. Het is belangrijk daar rekening mee te houden, zodat grensoverschrijdend gedrag kan worden voorkomen!  Hoe kun je de sport dan toch op een sociaal veilige manier aanbieden? Om sportverenigingen op weg te helpen hebben we een aantal tips geformuleerd om sport ook in deze tijd ook op een sociaal veilige manier aan te bieden. Bekijk hier de tips om de sociale veiligheid te waarborgen.