Kernwaarden

Kernwaarden

 

Respect: De ander in zijn waarde laten
Binnen de rugby staat de waarde respect centraal. Het komt in alle  lagen van de sport terug. De scheidsrechter geniet respect van de spelers op het veld, de spelers behandelen de tegenpartij met respect en de regels van het spel worden gerespecteerd. Een trend in de maatschappij is dat de behoefte aan respect groeit.
Door het feit dat iedereen met respect wordt behandeld is iedereen welkom binnen de rugbycultuur.
Respect komt terug in een aantal gebruiken binnen de rugbysport. Na wedstrijden worden tegenstanders bedankt, voor de wedstijd wordt er een poortje gemaakt voor de tegenstander en er is ruimte voor iedereen om mee te doen. Daarnaast is er het Laws of the Game book van World Rugby (2018). Hierin komen de regels van de sport naar voren. Deze regels worden goed nageleefd door de sporters.

8 tips om actief de kernwaarde Respect binnen de vereniging uit te dragen:
1. Code Of Conduct zichtbaar op website en in clubhuis 
2. Borden langs het veld
3. Bingo kaarten om ouders anders te laten kijken naar jeugdwedstrijden  
4. Posters van de Respect campagne ophangen in het clubhuis (poster toeschouwer, poster tegenstander, poster scheids)
5. Bijeenkomst voor aanvang wedstrijden met coaches en referees 
6. Bekijken Respect video met spelers 
7. Voorlichting voor ouders/verzorgers
8. Uitleg over aanspreken gedrag

Discipline: Houden aan afspraken en regels

De sport rugby vereist veel discipline van spelers. Het is een fysiek zware sport, die veel training vereist. Bij een gebrek aan discipline wordt het resultaat minder. Ook zorgt discipline ervoor dat de sport op een goede manier uitgevoerd kan worden. Buiten de sport is discipline ook een belangrijke factor voor succes en goede resultaten.

Door gedisciplineerd te rugbyen kan het spel normaal verlopen zonder incidenten.

Binnen de rugby is het gebruikelijk dat alleen de aanvoerder met de scheidsrechter in discussie gaat. Op deze manier blijft het spel geordend. Ook worden de regels voortdurend verbeterd voor een soepel en eerlijk verloop van het spel. Vroeger was het bijvoorbeeld niet toegestaan om te wisselen tijdens een wedstrijd.

 

Kameraadschap: Solidariteit
In de rugby staat kameraadschap centraal. Spelers staan voor elkaar klaar en steunen elkaar waar nodig. Maar er bestaat ook een zekere band met rugbyspelers die niet bij elkaar in het team zitten. In de samenleving rekenen we ook altijd op anderen.
Zowel binnen het spel als daarbuiten sta je er nooit alleen voor.
Teamgenoten steunen elkaar wanneer het goed gaat, maar ook wanneer het slecht gaat. Fouten worden samen hersteld. Na een wedstrijd is het gebruikelijk om samen met de tegenstander te dineren. Bij rugby is het bijna vanzelfsprekend dat supporters van verschillende landen en clubs samen wedstrijden kijken, er zijn bijvoorbeeld geen hekken nodig. Een ander gebruik is het zingen voor en na de wedstrijd.