Gedegen Sport Bestuur

Goed sport bestuur is niet vanzelfsprekend.  

Het besturen van een sport vereniging is niet hetzelfde als het besturen van een bedrijf of een instelling.  De bestuurders van clubs bestaan veelal uit vrijwilligers die gaarne hun steentje bijdragen uit liefde voor de Rugby sport.  Zonder de inzet van deze vrijwilligers zouden de Rugby clubs niet bestaan.  Met het wisselen van bestuurders gaat vaak veel kennis en ervaring verloren.  Hieronder zijn daarom enkele documenten die huidige en toekomstige bestuurders van Rugby clubs kunnen helpen om hun activiteiten eenvoudiger te maken.  

De lijst hieronder is niet kompleet noch bedoelt om kompleet te zijn.  Het is een aanzet om bestuurders van clubs te helpen in hun speurtocht naar kennis en ervaring zodat we het wiel niet telkens opnieuw hoeven uit te vinden.  Heeft u informatie die nuttig kan zijn voor andere clubs of mocht u menen dat er andere documenten toegevoegd dienen te worden dan vernemen wij dat graag via contact.   Ook zijn er veel documenten te vinden op de vereniginsondersteuning webpagina van bijvoorbeeld de KNHB

De website Sportplezier is een vervolg op het project Veilig Sport Klimaat. Veel praktische tips.

Sportplezier

De 13 aanbevelingen voor Goed sportsbestuur:
      PDF icon 13 aanbevelingen goed sportbestuur.pdf.pdf

Wet en Regelgeving voor sport verenigingen:

     PDF icon regelgeving_sportverenigingen.pdf

Besturen met een visie:

    PDF icon Brochure Besturen met een visie.pdf

Verklaring omtrend gedrag:

    PDF icon voorlichtingsfolder Verklaring Omtrend Gedrag Vrijwilligers.pdf

Club arbitrage plan:

     PDF icon checklist-clubarbitrageplan.pdf

Stichting Waarborg Fonds Sport:

     www.sws.nl

Landelijke subsidieregeling voor energiemaatregelen sportclubs:

     Energie subsidies voor sportclubs 

Zorgeloos Contributies innen:

     PDF icon Brochure ClubCollect.pdf

Kantine winstgevendheid verbeteren:

    PDF-pictogram Verbetering kantine winstgevenheid.pdf

Best practices van clubs voor clubs:

    PDF icon best practices roadshow tot dusver.pdf