De Historie van

De Historie van

RUGBY IN NEDERLAND


De Delftsche Studenten brachten Rugby naar Nederland en op 24 september 1918 werd de eerste officiële Nederlandse Rugby vereniging (DSR-C) opgericht. In 1919 volgden de studenten uit Amsterdam (ASRV) en Groningen (GSRC) en tezamen vormden ze op 7 september 1920 de Nederlandse Rugby Bond.


De eerste Nederlandse Rugby Bond was echter geen lang leven gegund.


Na het vertrek van Zuid-Afrikaanse studenten in 1923 werd GSRC opgeheven. Kort daarna stopte ook Amsterdam. Alleen DSR-C bleef bestaan, maar dat was niet voldoende om de Nederlandse Rugby Bond te redden. Deze werd in 1923 opgeheven. Pas in 1932 waren er weer voldoende rugbyclubs om opnieuw een Nederlandse Rugby Bond op te richten. Dit gebeurde op 1 oktober 1932 te Amsterdam. Inmiddels is de naam gewijzigd van Nederlandse Rugby Bond naar Rugby Nederland en zijn er 87 clubs aangesloten.
De Nederlandse competitie loopt van september tot mei. In mei en en juni worden toernooien en andere activiteiten gespeeld. Ereklasse is de hoogste klasse. De sport is altijd zeer populair geweest onder studenten.


Sinds 1975 wordt de sport in Nederland ook door vrouwen gespeeld. Rugby dames- en meisjesteams zijn heden ten dage over het hele land te vinden. Het Nationale Damesteam heeft al meegedaan aan eindrondes van het wereldkampioenschap.


Rugby Nederland wordt internationaal vertegenwoordigd door: Oranje Heren XV, Oranje Dames XV, Oranje Dames VII, Oranje Onder 20 en Oranje Onder 18.