Commissie Scheidsrechterzaken

Commissie Scheidsrechterzaken

De commissie is aangesteld door het bestuur van Rugby Nederland met goedkeuring van de ALV. (Leden van) de commissie kunnen benaderd worden door leden van Rugby Nederland, het bestuur of medewerkers van Rugby Nederland of vertegenwoordigers van andere commissies.

De commissie stelt zichzelf ten doel de groei en ontwikkeling van de gehele Nederlandse rugby scheidsrechtersgemeenschap te stimuleren, faciliteren en ondersteunen. Hierbij ligt de focus op zowel kwaliteit als kwantiteit, op transparante wijze en ondersteunend aan de missie en visie van Rugby Nederland.

De voorzitter van de commissie scheidsrechterzaken per 1 januari 2017 is Michael Assman. Overige leden van de commissie zijn:


Jonathan Clark

Mireya Dijkstra

Mike Hoyer

Riette Meijer

Simon Plomp

Gert Visser

Dirk Heuff

Liam Wright

Koen Maaijen

Tijmen Vader


De Commissie Scheidsrechterzaken is verantwoordelijk voor:
• Het beoordelen van signalen en input met betrekking tot alle aspecten van de arbitrage en de randvoorwaarden die een goede arbitrage faciliteren
• Het adviseren aan het bestuur van Rugby Nederland naar aanleiding van bovenstaande, waarna het bestuur kan besluiten aanpassingen van het beleid en daaruit voortvloeiende beslissingen te nemen en waar nodig ter stemming voor te leggen aan de ALV van Rugby Nederland.
• De commissie neemt zitting in de Commissie Gestructureerd Seizoen om de inbreng vanuit de scheidsrechters te waarborgen.
• De commissie kan op verzoek van het bestuur van Rugby Nederland voorstellen en adviezen toelichten op de Algemene Ledenvergadering.


U kunt de commissie ter alle tijden benaderen via email (crs@rugby.nl) of door een van de commissieleden persoonlijk aan te spreken.