Werken bij Rugby Nederland!

Rugby Nederland behartigt de belangen van ongeveer 16.000 leden en een kleine 100 erkende rugbyclubs. De bond ondergaat een positieve groei bij zowel de jeugd, in de participatiesport, als in de topsport. Het topsport pathway werpt steeds meer zijn vruchten af en is na de start van de Rugby Academy’s en het NTC-programma aanzienlijk in omvang gegroeid. Daarnaast zijn er steeds meer brede verenigingen met zowel aanbod voor jeugd, dames als heren en daarbij begint rugby zich langzaam ook te ontwikkelen op andere vlakken. Eén van onze sterkste krachten is dan ook de inzet van vele enthousiaste mensen die zich inzetten voor Rugby Nederland.

Vacatures

Rugby is nog steeds groeiende, maar de groei is niet gelijk verdeeld binnen Nederland en per spelersgroep. Iedere regio kent een andere cultuur, samenwerking tussen clubs en uitdagingen. De regiocoördinatoren spelen een belangrijke rol bij het stimuleren en ondersteunen van de groei door samenwerking tussen de verenigingen onderling te stimuleren, en kennis, beleid en ervaringen tussen Rugby Nederland landelijk en regionaal uit te wisselen. Voor district Zuid zoeken we twee coördinatoren die de clubs de nodige ondersteuning kunnen bieden om verder te ontwikkelen. We willen hierbij een geografische verdeling maken tussen Zeeland/West Brabant en Oost Brabant/Limburg.

Hoofdtaak
Het stimuleren van de rugbysport in de breedste zin op regionaal niveau. Clubs in het district met elkaar in contact brengen en samenwerking binnen het district stimuleren en begeleiden. Regionale en landelijke initiatieven bij elkaar brengen.

 • Heeft een visie op de ontwikkeling van rugby binnen de regio die aansluit op de visie van Rugby Nederland.
 • Is in staat samenwerking binnen de regio te stimuleren en gezamenlijke doelen op te stellen
 • Ziet toe op de uitvoering en evaluatie van de onderling afgestemde doelen en de communicatie hierover.
 • Coördineert bijeenkomsten voor clubs binnen regio (4 keer per jaar)
 • Stimuleert opleidingen in regio
 • Functioneert als ‘vraagbaak’ en ‘wegwijzer’ binnen de regio voor clubs
 • Sluit periodiek aan bij het District Jeugd Overleg (DJO)
 • Houdt contact met clubs en commissies om de uitvoering van het beleid binnen de regio af te stemmen
 • Vertegenwoordigt een brugfunctie tussen Rugby Nederland en de clubs in de regio.

Kerncompetenties

 • Enthousiasmeren
 • Adviseren
 • Effectief communiceren
 • Goede contactuele eigenschappen
 • Planmatig denken en werken
 • Coördineren
 • Delegeren

Vergoeding
In eerste instantie wordt deze functie ingevuld als vrijwilliger en hoort hierbij een vergoeding van 1.700 euro per jaar. We hebben de ambitie om deze functie in de toekomst door te laten groeien naar een betaalde functie voor +/- 8 uur per week.

Jezelf kandidaat stellen

Een mooie kans voor iedereen die wil werken in een ambitieuze sportorganisatie met een drive om spe(e)l(st)ers fysiek te ontwikkelen voor internationale standaarden.

Performance Coördinator

Samen met de NTC Head Coach en Head of Performance zal de kandidaat kracht- en conditietraining plannen, uitvoeren en evalueren binnen het dames NTC, Oranjedames XV en de jeugdselecties in lijn met de bestaande kracht- en conditieprotocollen. De hoofdfocus ligt op individuele spelerontwikkeling en performance:

• Planning en periodisering van Dames NTC, Oranjedames XV en jeugdselectieprogramma’s in samenspraak met de andere stafleden.
• Managen en uitvoeren van individuele ontwikkelingsprogramma’s met evaluatie en feedback op regelmatige basis.
• Plannen en leiden van pre-season en in-season testen, in functie van de fysieke benchmarks van Rugby Nederland.
• Leiden van opwarming, pre-game voorbereiding en implementeren van recovery voor thuis- en uitwedstrijden.
• Monitoring van individuele workload via spelersdatabase van High Performance Academy.
• Opzetten van een blessurepreventie-programma en begeleiden van geblesseerde spe(e)l(st)ers.
• Aanwezig op alle trainingen van Dames NTC, Oranjedames XV en High
• Performance Academy en wedstrijden van Oranjedames XV.

Pathway Coördinator

Samen met de technisch directeur ben jij verantwoordelijk voor het talentidentificatieproces. In Nederland zijn er zes Rugby Academy’s actief die onze talenten voor de toekomst klaarstomen. Jouw job is om samen met deze Rugby Academy’s aan de slag te gaan om de volgende stappen te nemen in talentidentificatie en talentontwikkeling.

Samenwerking met technisch directeur en head of performance:

I. Het talentidentificatieproces binnen Rugby Nederland implementeren
II. Het bewaken van het kwaliteitsproces binnen talentidentificatie en talentontwikkeling

Samenwerking met Rugby Academy’s:

Met technische leiders:

I. Inbrengen van Rugby Nederland S&C Metrics in Pathway
II. Uitwerken en implementeren van een uniform evaluatiesysteem

Met de coördinatoren Regio Rugby:
I. Coördineren van de RR-dagen

Met de voorzitters:
Rugby Nederland en de Rugby Academy’s aligneren
I. Bewaken uitvoering en evt. bijstellen convenant Rugby Nederland en Rugby
Academy’s

Met de voorzitter & de technische leiders:
I. Bevorderen van gelijke inhoud met doorlopende leerlijnen over alle Rugby
Academy’s

Gewenste kwalificaties en ervaringen

• Minimum Asca L2/ UKSCA level 2 kwalificatie of equivalent/naartoe werken
• In bezit van Europees visum
• Minstens twee jaar ervaring als kracht- en conditiecoach
• Geregistreerd als ZZP’er
• Ervaring met GPS (catapult), Smartabase of een spelervolgsysteem
• Kennis van high performance-omgeving
• Kennis van jeugdontwikkeling, coachingsmethoden en fysiologie
• Georganiseerd, efficiënt en open-minded
• Proactief en autonoom werken binnen een team

Salaris
• €19.000 – €24.000 per jaar (afhankelijk van ervaring)
• +/- 22 uur per week
• Met oog op uitbreiding in de toekomst

Jezelf kandidaat stellen
• Stuur jouw CV en motivatiebrief naar td@rugby.nl
• Deadline: maandag 21 februari voor 17.00 uur
• Meer informatie: td@rugby.nl

Help mee! Dankzij de hulp van enthousiaste vrijwilligers kunnen wij van iedere interland weer een mooi evenement maken. Als vrijwilliger zet je je in voor de sport in Nederland, krijg je een kijkje in de keuken van prachtige internationale evenementen en ben je echt onderdeel van het team.

De werkzaamheden vallen op de dag van de interland zelf, deze valt doorgaans op een zaterdag. Tegenover de werkzaamheden staat een vrijwilligersvergoeding. Geïnteresseerd? Klik hier voor meer informatie, of stuur een mailtje naar media@rugby.nl