Aanpassing organisatie bondsbureau

Zoekveld

Aanpassing organisatie bondsbureau

In het beleidsplan 2017-2020 is aangegeven dat de organisatie van Rugby Nederland wordt aangepast om de sterke groei, ontwikkeling en ambities van spelers, clubs en nationale selecties te kunnen ondersteunen en leiden.

Tijdens de ALV van 1 juli 2017 heb ik gemeld dat na de zomer hier invulling aan gegeven wordt. Graag informeer ik u over de organisatieveranderingen op het bondsbureau.

Alle rugbyniveaus zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en bevorderen samen de verdere groei en ontwikkeling van de rugby sport in Nederland.
Het bestuur heeft, in overleg met de directeur, de organisatie hierop aangepast, met een meer proactieve, vernieuwende en initiërende rol van het bondsbureau.

In deze nieuwe structuur zijn de functies van Development Manager  (groei en ontwikkeling rugby in Nederland) en Performance Manager (selecties en  topsport) verantwoordelijk voor de  juiste inrichting, sturing, innovatie  en coördinatie van de operationele activiteiten. De Competitie Manager is verantwoordelijk voor de opzet, organisatie en het verloop van de competitie.
De functie van Manager Opleidingen komt te vervallen.

De functie van Development Manager is nieuw en cruciaal voor de versterking van het clubrugby.  De functie bestaat onder andere uit de volgende taken: 

- opzetten en ondersteunen van de regio-organisatie;
- actief ondersteunen van en contacten onderhouden met de clubs;
- initiërende rol bij de motivatie en behoud van jeugdspelers;
- vernieuwen van opleidingen voor coaches, scheidsrechters en mogelijke andere sleutelpersonen in de verenigingen;
- ontwikkelen van de ‘Pathway to the Top’ voor scheidsrechters en coaches; 
- managen van de ledengroei;
- promoten van rugby in Nederland;
- opzetten en bewaken van een gezond sportklimaat.

De Development Manager stuurt proactief een team van ZZP’ers en vrijwilligers aan, die de uitvoerende taken vervullen.

In de komende week wordt gestart met het zoeken van de Development Manager. 
Wij verwachten hem/haar begin van het komend jaar te kunnen aanstellen.  In de tussenliggende tijd neemt de bondsdirecteur Andy Meredith de verantwoordelijkheid voor het managen van de opleidingen op zich.

Het functieprofiel van de Development Manager staat binnenkort op de website van Rugby Nederland. Kwaliteit, ervaring en vernieuwend denken en handelen zijn een voorwaarde.

Mocht u vragen hebben kunt u met Andy Meredith of ondergetekende contact opnemen.


Janhein Pieterse
Voorzitter
Rugby Nederland

7 november 2017