Succesvolle kick-off Rugby Academy Oost

Zoekveld

Succesvolle kick-off Rugby Academy Oost

Na twee introductieweken, tekenden de Topsporters in Nijmegen het convenant van Rugby Academy Oost samen met Head Coach Alex Chang. In dit convenant staan de rechten en plichten beschreven tussen de Topsporter en Rugby Academy Oost. Het tekenen van het convenant is het startsein voor de rest van het jaarprogramma 2017-2018. De Nederlandse bondscoach Gareth Gilbert heeft na het tekenen van het convenant de Topsporters vol lof toegesproken, waarbij hij met de afsluitende woorden: “You get out, what you put into it”, duidelijk maakt dat de Topsporters zelf aan het roer staan van hun eigen succes.

Het eerste jaar van haar bestaan gaat voorspoedig van start voor Rugby Academy Oost met een lichting van 22 Topsporters, waaronder vier NL Ladies 7’s U18 selectie speelsters.

Rugby Academy Oost
Rugby Academy Oost heeft tot doel talentvolle rugbyspelers de kans te bieden om zich individueel in hun rugbykwaliteiten te ontwikkelen tot topsporter. Zij tracht talentvolle jeugdspelers die de ambitie hebben een nationale of internationale rugbycarrière te bereiken, een springplank te bieden om die droom waar te maken. Rugby Academy Oost streeft ernaar talenten te begeleiden en te ontwikkelen, zodat zij niet alleen tot de besten in hun leeftijd behoren, maar dan ook de stap zetten naar een vervolg in de internationale rugbywereld. Rugby Nederland heeft als streven dat tenminste 85% van alle selectiespelers vanuit de
academies wordt geleverd, een ambitie waar Rugby Academy Oost voluit voor gaat.

Topsport en studie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Rugby Academy Oost werkt samen met verschillende opleidingen. Zo ook scholen met een status als Topsport Talentenschool, die het topsporters mogelijk maakt school en topsport-programma’s te combineren. De rugbytalenten hebben een officiële NOC*NSF ‘belofte’ status en volgen een zogeheten ‘duale leergang’: een compleet en multidisciplinair sportprogramma, inclusief (para)medische verzorging, gerealiseerd in de context van een breed aanbod van onderwijs.

Rugby Academy Oost is samen met het NTC (Nationaal Talenten Centrum) in Amsterdam, een van de zes exclusieve officiële rugby-opleidingen in ons land die in samenwerking met Rugby Nederland en NOC*NSF jonge talenten opleidt. Veelal volgt er voor de besten na de Academy een vervolgopleiding in het buitenland om de stap naar een internationale loopbaan te maken.

www.rugbyacademyoost.nl
info@rugbyacademyoost.nl