Rugby Nederland succesvol in de aanvraag voor het Start-Up Fonds van NOC*NSF

Zoekveld

Rugby Nederland succesvol in de aanvraag voor het Start-Up Fonds van NOC*NSF

NOC*NSF heeft de Start-Up aanvraag van Rugby Nederland gehonoreerd. Dit is zeer goed nieuws voor het Dames 7s programma, dat in een eerder stadium nog uit de focus was gevallen bij NOC*NSF na de volledige afname van de subsidie komende uit de Sportagenda 2017+.

NOC*NSF heeft, naast de Sportagenda 2017+, een apart budget vrijgemaakt voor sporten die een langere opbouwperiode nodig hebben dan de beoogde 8 jaar om tot de mondiale wereldtop te horen, het zogenaamde Start-Up Fonds.

Voorwaarden voor de toekenning van subsidie uit dit fonds waren:
- betreft alleen teamsporten,
- fulltime opleidingsprogramma’s van een als topsport erkende discipline,
- commitment van de sportbond en een CTO,
- vanaf 2028 op mondiaal niveau kunnen presteren,
- op dit moment geen topsportfinanciering ontvangen.

Het dames 7s programma voldeed aan bovenstaande vereisten. Het investeringsplan, opgesteld in samenwerking met het Centra voor Topsport & Onderwijs (CTO) Amsterdam, voldeed aan alle voorwaarden. Dit laat zien dat NOC*NSF vertrouwen heeft in de ambitie van de Dames 7s om in 2028 op de Olympische Spelen te staan.

Een fantastisch resultaat voor het programma. Met deze bijdrage, en begeleiding vanuit CTO Amsterdam, kan het Dames 7s programma zich namelijk verder ontwikkelen om aansluiting bij de mondiale top te krijgen .

Charles Urbanus, algemeen manager CTO Amsterdam is verheugd met de toewijzing vanuit het Start-up fonds: “Er is bij het Dames Sevens Rugby na het missen van de Olympische Spelen van Rio de Janeiro keihard doorgewerkt met een talentvolle en gemotiveerde groep sporters. Deze inspanning wordt nu beloond.