Coaching

Zoekveld

Coaching

Met de toename van het aantal scheidsrechters, wordt de vraag naar coaches van scheidsrechters ook groter. Dirk Heuff heeft het initiatief genoemen om de begeleiding van scheidsrechters vorm te geven.

Wat wordt van een scheidsrechter verwacht?

 • Opereert vanuit de overtuiging dat hijzelf de eigenaar van coachingproces is en dat hij dus tempo en richting bepaalt. Hij is/wordt een Empowered Referee
 • Initieert de coachingmomenten met zijn coach en bereid deze voor.
 • Initieert het opstellen van een coachingplan & vraagt input van z’n coach.
 • Houdt een logboek bij van het coachingtraject (beknopt verslag van coachingsessies) voor de eigen referentie en reflectie.
 • Verzorgt aan t einde van het seizoen een evaluatie van het coachingtraject.

Wat wordt van een coach verwacht?

 • Opereert vanuit de overtuiging dat de scheidsrechter eigenaar van coachingproces is en dat de scheidsrechter dus tempo en richting bepaalt (doel: een Empowered Referee)
 • Coach vraagt, vraagt, vraagt, daagt uit, inspireert maar vermijdt instructie
 • Coaching relatie duurt minimaal een heel seizoen (verlengen daarna kan; is dan weer een bewuste keuze van beide partijen)
 • Coach is proactief beschikbaar voor frequent contact met referee (min 2x per maand)
 • Coach is actief betrokken bij referee coaches meetings (2 x per jaar)

Hoe komt de referee coach relatie tot stand?

Werkwijze

 1. De scheidsrechter neemt het initiatief. "Ik wil een coach". Mail naar djheuff@gmail.com
 2. De scheidsrechter kiest een coach (zie profielen onder)
 3. De scheidsrechter doet een intake bij Dirk Heuff.en ontvangt advies
 4. De scheidsrechter neemt contact op met de coach voor kennismaking.
  Samen stellen ze een coachingsplan op en sturen het plan naar de Coaching Manager Dirk.
 5. Scheidsrechter en coach maken afspraken over de frequentie van begeleiden. Na eind seizoen evalueren zij en sturen een rapportje op naar Dirk.