ALV 16 januari 2016

Zoekveld

ALV 16 januari 2016

Op 16 januari 2016 zal om 10.00 uur de Algemene Vergadering plaatsvinden op het Nationaal Rugby Centrum Amsterdam. U bent hiervoor van harte uitgenodigd door middel van de Convocatie.

Agendapunten zijn: 

Opening
Ingekomen stukken en mededelingen
Notulen ALV  27 juni 2015          
Overzicht 2015
Voorlopige Resultaten 2015          
Jaarplan 2016            
Begroting 2016             
Verslag Commissie Financiëel Toezicht
Verslag Commissie van Onderzoek (wordt later nagestuurd)
Visie 2023              
Herbenoeming Tucht Cie en Cie van Beroep      
Jeugdzaken              
Topsport               
Rondvraag

Aan- en afmelden

U kunt zich bij Mariëlle ten Rouwelaar, Bondsbureau vóór de Algemene Vergadering aan- en afmelden via info@rugby.nl. Graag uw naam, vereniging en functie vermelden.

Locatie

Nationaal Rugby Centrum Amsterdam
Sportpark "De Eendracht"
Bok de Korverweg 6
1067 HR AMSTERDAM