Landelijk Jeugd Overleg

Zoekveld

Landelijk Jeugd Overleg

Het Landelijk Jeugd Overleg (hierna: LJO) is een commissie binnen Rugby Nederland.

De taakgebieden van het LJO bestaan uit:
a.  aanbevelingen maken aan het bestuur van Rugby Nederland omtrent het rugby jeugd beleid waaronder:
•       Opzet competitie
•       Clustering
•       Dispensatie
•       Scheidsrechters
•       Imago jeugdrugby
•       Fondsen werving
•       Spelregels
•       Rugby waarden en normen
•       Veilig sport klimaat
•       Ledenwerving en -behoud
•       School rugby
•       Talenten ontwikkeling
•       Andere zaken ter bevordering van jeugd rugby 

b. Direct contact houden met en informatie verstrekken aan District Jeugd Overleg (DJO's) en jeugd functionarissen van de clubs.

c. Organisatie Nationale Jeugd Kampioenschappen

d. Organisatie Nationale GTBM Jeugd Dag(en)

 

Het LJO vergadert minimaal zes keer per jaar en verder zovaak als nodig wordt geacht.
Het LJO is samengesteld uit permanente vertegenwoordigers van de volgende districten:

  • Noord
  • Oost
  • Noord-West
  • West
  • Midden
  • Zuid

Tevens zijn lid:

  • Het Bestuurslid Jeugdzaken van Rugby Nederland
  • De Landelijk competitieleider van Rugby Nederland
  • De onafhankelijke voorzitter van het LJO

Zie hieronder de leden van het LJO:

Klik HIER voor het Huishoudelijke reglement van het LJO. 

De notulen van de vergaderingen van het LJO zijn toegankelijk voor de jeugd coordinatoren van alle clubs.  
Hieronder zijn de meest recentelijke notulen van het LJO overleg: 
Bestand Notulen LJO 1 januari .docx