Laatste Nieuws

Zoekveld

ALV 16 januari 2016

Op 16 januari 2016 zal om 10.00 uur de Algemene Vergadering plaatsvinden op het Nationaal Rugby Centrum Amsterdam. U bent hiervoor van harte uitgenodigd door middel van de Convocatie.

Agendapunten zijn: 

10 vragen aan Zeno Kieft

1. Zeno wat een prestatie, gefeliciteerd met je 3-jarige contract bij La Rochelle! Kan je ons als eerste vertellen waar je bent begonnen met rugbyen en welke positie je nu speelt?

Kees Blaas stopt als bestuurslid van Rugby Nederland

Kees Blaas, bestuurslid Competitie, Wedstrijdzaken en Breedtesport, heeft helaas moeten besluiten, met onmiddellijke ingang, af te treden als bestuurslid van Rugby Nederland.
Gezondheidsklachten, niet van ernstige maar wel hardnekkige aard, maken het hem niet langer mogelijk zijn functie uit te oefenen met de energie die hij daarbij nodig acht.

Joeri begeleidt jongeren naar een baan met rugby normen als leidraad.

Fred Teeven bezoekt Turn-Over rugby project

Maandag 7 december bezoekt Tweede Kamerlid Fred Teeven het Turn-Over project. De heer Teeven zal in gesprek gaan met de jongeren, werkgevers, ouders, reclassering en opdrachtgevers van Turn-Over. Het bezoek zal plaatsvinden op de Castricumse Rugby Club, de thuisbasis van Turn-Over.

Adri Van der Plas verlaat Rugby Nederland

Adri van der Plas, coordinator Topsport,  zal per 19 december a.s. zijn functie bij het Bondsbureau van Rugby Nederland beëindigen.

Adri heeft een nieuwe uitdagende functie aangenomen buiten Rugby Nederland.

Wij danken Adri voor zijn grote en enthousiaste inzet voor het Topsport programma van Rugby Nederland in de afgelopen jaren.

Pagina's