Laatste Nieuws

Moeder Bingham: Alice Hoagland overleden

Vanmorgen bereikte ons het trieste nieuws dat Alice Hoagland op 22 december 2020 in haar slaap is overleden. Alice was de moeder van Mark Bingham en de grootste supporter van de Bingham Cup, genoemd naar haar zoon Mark Bingham die tijdens de aanslagen van 11 september aan boord van een van de vliegtuigen stierf.

Regio Rugby en Girls Rugby Festival uitgesteld

Beste spelers, ouders/verzorgers en betrokkenen,
Beste rugbyclubs,

Graag vragen wij jullie aandacht voor het volgende:

De verlenging van de lockdown en de huidige maatregelen laten het niet toe om in het weekend van 20 februari met het Regio Rugby en de Girls Rugby Festivals te starten. In overleg met de Rugby Academy’s is dan ook besloten beide evenementen uit te stellen.

Technisch directeur Hein Kriek verlaat Rugby Nederland

In september 2019 trad Hein Kriek aan als Technisch Directeur bij Rugby Nederland. Waar het initiële plan was om samen met zijn vrouw Annelee hier in Nederland een leven op te bouwen, is dit tot op heden door de ontwikkelingen van de pandemie niet mogelijk geweest. Het ziet er op dit moment ook niet uit alsof dit op korte termijn realiseerbaar is.

2020: Een jaar als geen ander

Namens het bestuur en het bondsbureau wil ik iedereen bedanken die op welke manier dan ook een bijdrage heeft geleverd aan de rugbysport dit jaar.

Zonder enige twijfel kunnen we zeggen dat 2020 een heel moeilijk jaar was. De coronacrisis heeft het spel en de community hard geraakt.

nog geen verdere versoepelingen voor rugbysport

Helaas brengt de persconferentie van dinsdag 8 december jongstleden op dit moment voor de rugbysport nog geen verdere versoepelingen. Voor senioren geldt nog altijd dat het alleen in groepjes van vier en met anderhalve meter afstand mogelijk is te trainen. Afhankelijk van de ontwikkelingen rond het virus in Nederland zijn er wellicht in januari versoepelingen mogelijk.

Pagina's