Laatste Nieuws

Antoine Maintz nieuwe landelijke indeler scheidsrechters

Fred van Verseveld had te kennen gegeven na dit seizoen te stoppen. Rugby Nederland respecteert deze keuze en wil Fred dan ook bedanken voor al zijn bijdrage en inzet. Veel geluk en plezier in de nieuwe uitdagingen die voor je liggen! Na de zoektocht naar een nieuwe landelijke indeler scheidsrechter is Rugby Nederland uitgekomen bij Antoine Maintz. Hierbij wordt Antoine welkom geheten!

Reeks seminars voor bestuursleden

Development Plan Rugby Nederland

Het hoge woord is eruit en zoals het er nu uitziet, beginnen we in oktober weer met de nieuwe competitie. Niet alleen verheugen we ons hierop, we kijken vooruit en bereiden ons voor op het nieuwe seizoen.

Faseplan en periodisering richting start competitie

Beste voorzitters, secretarissen en wedstrijdsecretarissen,
Beste leden van de commissies,


Vanaf 11 mei jongstleden is het voor iedereen weer mogelijk om - binnen de maatregelen van het RIVM - te trainen bij je eigen rugbyclub. We zien dat clubs dit zorgvuldig oppakken en zich houden aan de richtlijnen. Complimenten hiervoor.

Rugby Nederland & Rugby Academy’s vergroten ontwikkelingsaanbod

Rugby Nederland en de zes huidige Rugby Academy’s in ons land hebben een akkoord gesloten over het uitbouwen van het ontwikkelingsprogramma met een ‘senior programma’, voor spelers van 17 tot 21 jaar. De bestaande Rugby Academy’s verzorgen de uitvoering. De programma's starten in september in de regio’s Zuid, Midden en ZuidWest.

Verdere versoepeling maatregelen voor sport

Het kabinet heeft woensdagavond de maatregelen rond de bestrijding van het coronavirus verder versoepeld. Voor de sport houdt dat in dat per 11 mei ook iedereen ouder dan 18 jaar buiten kan sporten en bewegen op 1,5 meter afstand van elkaar.

Pagina's