Opleidingen

De ontwikkeling van het spel en de spelers is de belangrijke factor in het opleiden van het gehele kader binnen de sport. Rugby Nederland stimuleert een leven lang leren voor de verschillende doelgroepen. Niet alleen omdat de rugbysport verandert maar ook om dat de wensen en behoefte van de sporter en de leden van de club steeds meer aan verandering onderhevig is.

Het ontwikkelen van de vaardigheden van de cursisten staat centraal in de opleidingen. De pedagogische en didactische vaardigheden maken de communicatie met de sporter eenvoudiger en effectiever. Het reflectievermogen van een coach en scheidsrechters is hierbij de basis en krijgt veel aandacht in deze opleidingen. Opleiden vraagt een actieve houding van alle cursisten. Luisteren, pra­ten, meedenken en vooral…. doen. Het uitgangspunt is dat iedere deelnemer zich wil ontwikkelen. Dat enthousiasme en die nieuws­gierigheid willen we vasthouden. De wil om meer te willen weten is de basis.


LICENTIESYSTEEM
Het leveren van een goed opgeleid kader behoort tot de kerntaken van Rugby Nederland. Een sterk kader hoort bij een gezonde vereniging. Rugby Nederland investeert veel in de kwaliteit van de opleidingen. Het nieuwe “Development Plan” geeft richting aan de ontwikkeling van verenigingen. Het doel daarvan is het versterken van de verenigingen en daarmee de basis van de rugbysport. Voor coaches en scheidsrechters staat een leven lang leren centraal. De spelers en het spel ontwikkelt zich snel en hierdoor is het ook belangrijk dat de begeleiding, coaching en officials zich blijven ontwikkelen.