Verlenging maatregelen betekent einde rugbycompetitie

Verlenging maatregelen betekent einde rugbycompetitie

Dinsdag 31 maart heeft de overheid bekend gemaakt dat de maatregelen die tot 6 april van kracht waren, worden verlengd tot 28 april, en waarschijnlijk langer. Dit betekent voor rugbyend Nederland dat er nog niet getraind kan worden en dat er ook geen wedstrijden gespeeld mogen worden. Helaas houdt dit in dat scenario 2 werkelijkheid wordt en de competitie 2019-2020 niet kan worden uitgespeeld. 

Graag verwijzen wij naar onze email de dato 18 maart over de voortgang van de competitie. In deze communicatie heeft Rugby Nederland laten weten te hebben besloten tot twee scenario’s. Beiden afhankelijk van de maatregelen die door de overheid zouden worden afgekondigd en het advies dat de RIVM en het NOC*NSF daar in geven.

Inmiddels is duidelijk dat de richtlijnen van het RIVM en VWS niet zijn versoepeld. Naar aanleiding hiervan hebben we nogmaals verschillende scenario's op een rij gezet - daarbij ook meenemend welke keuzen er zijn gemaakt door andere bonden en de rugbybonden in landen om ons heen. 

We hebben besloten het seizoen 2019/2020 per heden stop te zetten, gebruikmakend van artikel 19.1 en 19.2 uit het VWW.  

Dit betekent het volgende:

  • De huidige stand van de competitie is de eindstand van de reguliere competitie 2019-2020. Dit scenario doet het meest recht aan het VWW, het verloop van de competitie tot nu toe en de duidelijkheid die spelers en clubs van ons vragen. 
  • Er zijn geen kampioenswedstrijden en derhalve ook geen kampioenen.
  • Alleen de directe promotie en degradatie volgens de regelingen in appendix 7 van het VWW zullen worden toegepast. 
  • Er worden geen play-offs en dus ook geen promotie/degradatiewedstrijden gespeeld. 
  • Naast het NK Sevens en het RDD op 9 & 10 mei en 6 & 7 juni, komen ook de Cubs/Junioren festivals, het U20 festival en het LMT (Landelijk Mini Toernooi), te vervallen.

Naast bovenstaande scenario hebben we de afgelopen weken ook heel serieus gekeken naar andere mogelijkheden, zoals het uitspelen van de competitie in september. Helaas stuiten alle andere mogelijkheden op veel praktische bezwaren en zijn moeilijk inpasbaar.

Wij snappen dat het nu eindigen van de competitie een zware domper voor iedereen is. Ook wij hadden het graag anders gezien. Het coronavirus is helaas pure overmacht.  Mocht het alsnog weer verantwoord zijn naar buiten te gaan en er is nog ruimte in onze rugbykalender, dan zullen wij zeker het initiatief nemen om hier mooie rugbyactiviteiten in te plannen. 

We hopen van harte dat jullie en jullie leden gezond blijven en niet getroffen worden door het virus.
 

Met vriendelijke groet, 

Janhein Pieterse
Voorzitter
Rugby Nederland

Andrew Meredith
Directeur
Rugby Nederland

- Foto Dennis van de Sande

Bestand: 
PDF-pictogram Overzicht promotie en degradatie 2019-2020.pdf