Van de Voorzitter

Van de Voorzitter

Janhein

Beste Dames en Heren,

Het nieuwe Rugby Nederland seizoen 2015 / 2016 start aanstaande zaterdag 12 september met de eerste competitie wedstrijden van de Ereklasse
en de jeugd klassen en zondag van de overige klassen.

Graag wil ik u kort bijpraten over enkele ontwikkelingen in de afgelopen maanden en enkele belangrijke zaken voor de komende maanden.

Op een paar na hebben alle clubs hun bijdrage geleverd aan het Herstelplan.
Enkele clubs moeten nog een klein deel betalen. Twee clubs hebben financiële problemen en met hen zijn we in gesprek om tot een regeling te komen.
In de komende weken draagt de ‘Stichting Sportbelang Ovaal’ haar functie over aan Rugby Nederland.  De crediteuren zijn volgens afspraak betaald.

De resultaten van Rugby Nederland voor de eerste helft 2015 zijn beter dan begroot. De inkomsten zijn in lijn met budget, maar de kosten zijn beduidend lager dan begroot.
De verwachting is dat over heel 2015 een positief resultaat wordt behaald dat boven budget ligt.
De cashflow kan goed worden gemanaged, maar hiervoor is het is wel van belang dat alle clubs de contributies en de team bijdragen in september betalen.
De halfjaar rapportage is besproken met de Commissie Financieel Toezicht, die hierover verder zal rapporteren.

Het wedstrijdschema en de indeling van de teams zijn ook dit seizoen weer met grote inzet samengesteld door de competitieleider Jos Roovers. Dit is niet altijd makkelijk, aangezien sommige clubs vergeten teams op tijd in te schrijven dan wel teams plots terugtrekken.
Met name door de groei van de jeugdleden en de strikte regels die aan jeugdteams verbonden zijn, is het soms moeilijk alle clubs tevreden te stellen.

Gezien het grote aantal nieuwe jeugdspelers en de te verwachte aanwas van jeugdspelers na de World Cup 2015 uitzendingen, zal indien nodig vanaf november een extra shield competitie voor
de Cubs worden opgezet.
Mocht er ook bij andere jeugdcategorieën of de senioren een sterke aanwas komen van nieuwe leden, zullen we in overleg met de betreffende verenigingen kijken hoe we voor deze ‘starters’ wedstrijden of toernooitjes kunnen organiseren.

Na overleg met de clubs uit de Ereklasse heeft het bestuur besloten komend seizoen te starten met dezelfde opzet van de competitie als de afgelopen 3 jaar.
De komende maanden zal een werkgroep onder leiding van bestuurslid Joost Takken een voorstel uitwerken voor een mogelijke nieuwe opzet van de Ereklasse.
In deze opzet moet de ontwikkeling van top rugby in Nederland, het verantwoord doorstromen van jeugdspelers en de aansluiting met het internationale programma als uitganspunt dienen.
Indien voor een nieuwe opzet wordt gekozen en deze in te passen is voor de tweede helft van dit seizoen, zal het bestuur dit  overwegen.

Dit jaar is begonnen met de introductie van Rugby Development Dagen. De eerste van de 4 geplande dagen heeft plaatsgevonden op zaterdag 5 september. Rondom het thema ‘ breakdown’ heeft een grote groep scheidrechters, trainers / coaches als onderdeel van de opleiding oefenmeester 3 en ruim 120 spelers
uit de RTC U16 en U17 een deels gecombineerd programma van theorie en praktijk gevolgd.
Helaas is door te weinig belangstelling de bijscholingscursus voor trainers en coaches geannuleerd.
We vertrouwen erop dat bij de komende RDD dagen alle clubs hun belangrijke trainers en coaches sturen. Dit is een ‘must ‘ voor de clubs en de verdere ontwikkeling van het rugby niveau in Nederland.

In het kader van het laatste ontwikkeling seizoen ‘Power Plan’ worden dit najaar de resterende regio’s ZZW, NW en Studenten bezocht.
De clubs worden hierbij geïnformeerd over de ondersteuning vanuit Rugby Nederland, het ‘Get into Rugby’ programma en de geplande opleidingen. In Noord, Midden en Oost hebben deze bijeenkomsten reeds met succes plaatsgevonden.

Helaas hebben de Dames 7 zich niet gekwalificeerd voor de Olympische Spelen van Rio in 2016.
Na alle jaren van inspanning is dit een grote teleurstelling.
De komende weken zullen we in overleg met CTO/NOC*NSF , de begeleidende staf en de dames bespreken hoe het programma zal worden voortgezet.

De Heren XV zullen dit jaar, naar alle waarschijnlijkheid, alleen nog een vriendschappelijk wedstrijd tegen een buitenlands topteam spelen, als afsluiting van de Nationale Rugby week van 10 – 17 oktober.
Alle resterende wedstrijden voor de Europese competitie worden in de eerste maanden van 2016 gespeeld.

De Heren XV U19 gaan in oktober naar Lissabon voor het spelen van de Europese kampioenschappen in hun poule.

De Dames XV zullen zich dit jaar richten op voorbereidende wedstrijden voor de latere kwalificatie ronden voor het WK in 2017. 
De Dames 7 spelers zullen mede beschikbaar zijn voor de Dames XV selecties.

Deze week gaat de Nieuwe Competitie Module live. Dit betekent dat de ledenadministratie, competitieschema’s, wedstrijduitslagen en formulieren, dispensaties en straffen volledig zijn gedigitaliseerd. 
Alle clubs zullen over een vaste internetverbinding of Wi-Fi verbinding in hun clubhuis moeten beschikken dan wel een hotspot in de buurt hebben.
Alle spelers moeten met een recente foto in het digitale systeem zitten, anders zijn ze niet speelgerechtigd.

Ik heb de indruk dat een aantal clubs deze verandering niet voldoende serieus heeft opgepakt en er (nog) niet klaar voor zijn!!
De wedstrijdsecretaris , teammanager en scheidrechter hebben in de wekelijkse gang van zaken rond een wedstrijd hierin een sleutelfunctie.

Op de trainingen gegeven door Jos Roovers en ‘Club on the Net ‘ waren een groot aantal clubs aanwezig, maar helaas ontbraken er ook vele clubs.
Ik wil er op wijzen dat het de eigen verantwoordelijkheid van de clubs is om hier op voorbereid te zijn.
Het Bondsbureau en ‘Club on the Net’  zijn dagelijkse te bereiken om vragen te  beantwoorden en waar nodig ondersteuning te geven. Voor dringende zaken kunt u bellen met 06-46736987.

Met de komst van de nieuwe Bonds Directeur Andy Meredith worden een aantal functies op het bureau opnieuw ingedeeld.
De medewerkers zijn ondertussen verhuisd naar één grote ruimte om de communicatie verder te verbeteren.

De World Cup Rugby start op 18 september.  Op RTL 7 worden 24 wedstrijden  live uitgezonden. Dit evenement biedt de Nederlandse clubs en Rugby Nederland een unieke kans om onder de jeugd, rugby te promoten als de ultieme teamsport.

Om het werven van jeugdsleden te ondersteunen geeft Rugby Nederland het Rugby Nederland Magazine 2015 uit.  Het magazine bevat een algemeen rugby  deel, maar biedt ook veel extra pagina’s voor de  informatie van individuele clubs. 34 clubs hebben hiervan gebruik gemaakt.
Een aantal clubs heeft alleen de algemene versie besteld. Clubs die het algemene magazine alsnog willen hebben, kunnen dat voor € 0.30 per stuk bestellen bij het Bondsbureau.
De oplage van het Magazine bedraagt 170.000.  Pak die kans voor uw club.
Rugby Nederland stuurt ook aan alle jeugdleden  een wandposter met het wedstrijdschema van de World Cup 2015.

Ik wens u veel kijkplezier met de wedstrijden tijdens de World Cup  2015.
Bijgesloten vindt u een overzicht van de wedstrijden op RTL 7.

Mede namens het bestuur en de medewerkers van het Bondsbureau wens ik u, uw club en leden een mooi, sportief en succesvol seizoen 2015-2016 .


Met vriendelijke groet,


Janhein Pieterse

Voorzitter
Rugby Nederland