Vacature Technisch Directeur Rugby Academy NoordWest (M/V)

Vacature Technisch Directeur Rugby Academy NoordWest (M/V)

Het Regionaal Training Centrum(RTC) Rugby Academy NoordWest zoekt een technisch directeur voor 20 uur per week, locatie Alkmaar – start in overleg, uiterlijk 1 augustus 2019

De Rugby Academies in Nederland vormen het jeugd opleidingscentrum voor rugbytalenten in Nederland, die hun top in de rugbysport willen bereiken. Hierbij wordt gewerkt vanuit het optimaliseren van het ontwikkelpad voor het individuele talent.
In het totaal zijn er 6 Rugby Academies, verdeeld over de diverse regio’s in Nederland.
Voor de regio Noord Holland is de Rugby Academy gevestigd in Alkmaar. Zij is een zelfstandige Stichting die sterk samenwerkt met de andere 5 Rugby Academies en Rugby Nederland.
In Alkmaar werkt de Rugby Academy Noord West samen met de LOOT-school OSG Willem Blaeu, middelbare school voor VMBO, HAVO en VWO.

Doel van de functie
De Technisch Directeur RANW is verantwoordelijk voor het technisch beleid van de Stichting. Daarnaast is hij/zij tevens verantwoordelijk voor het werven en aansturen en ontwikkelen van coaches en spelers van de RANW.
Dit betekent concreet dat het Hoofd TC:

 • Het RANW trainingsprogramma (curriculum) ontwikkelt en implementeert op basis van Long Term Atlete Development (LTAD) binnen de kaders van het Rugby Academy Jaarplan
 • Uitvoeringsverantwoordelijk is voor het geplande trainingsprogramma (curriculum) en hierbij zorgt dat de rugby policy op alle aspecten wordt na geleefd en in de praktijk wordt toegepast.
 •  Ervoor zorgt dat er continuïteit is in een kwalitatief goed trainersstaf voor alle groepen. Hij draagt trainersstaf voor, stuurt hen aan, evalueert, en ontwikkelt hen. Indien nodig draagt voor voor ontslag.
 • Zorgt voor afstemming en integratie met andere betrokken staf / partijen in de andere disciplines (Strength & Conditioning, Voedingsleer, Mentale Coaching, Medische begeleiding, de leerlijnen van NOC*NSF)

De Technisch Directeur RANW opereert binnen de richtlijnen en filosofie van de Rugby Academies. Tevens handelt hij binnen de richtlijnen worden gesteld door Rugby Nederland & NOC*NSF. Hij kan zelf invulling geven aan specifieke onderdelen zolang deze niet tegenstrijdig zijn aan de doelen van Rugby Nederland en de Rugby Academies.


De Technisch Directeur RANW ontwikkelt en onderhoudt de relaties met de clubs in de regio Noord West als ook met de andere Rugby Academies en de landelijke Technical Committee.
Hij is tevens eerste aanspreekpunt voor Rugby Nederland mbt technische zaken voor RANW. Hij maakt deel uit van het netwerk van TopSport Alkmaar, representeert Rugby Academy Noord West en fungeert hier ook als contactpersoon en kennisdrager.
Hij/zij rapporteert aan het bestuur van de Stichting Rugby Academy Noord West om daar de rol te vervullen van ‘linking pin’ tussen trainersstaf en bestuur. Hij kan technische input te geven in bestuursvergaderingen wanneer noodzakelijk. Tevens kan hij uitspraken en beslissingen vragen van het bestuur daar waar noodzakelijk of gewenst, met name op het gebied van werven, ontwikkelen en behouden van deelnemers en trainers. Verder stemt hij met het bestuur zaken af als trainingsfaciliteiten, equipment etc.
De Technisch Directeur is een zelfstandige (ZZP-er) die door middel van een overeenkomst werkzaamheden verricht voor de Stichting Rugby Academy Noord West. Daarnaast zal een contract als combinatiefunctionaris met TopSport Alkmaar onderdeel uitmaken van de constructie.


Gevraagd profiel / competenties

 • Minimum World Rugby-level 3 of gelijkwaardig certificerings niveau (andere sporten)
 • Bewezen ervaring met ontwikkelen van topsport bij de jeugd (teamsport)
 • Bewezen ervaring met aansturen en ontwikkelen van trainers en coaches
 • Analytisch sterk, gestructureerde wijze van denken en werken
 • Goed in heldere schriftelijke en mondelinge communicatie
 • Professionele werkhouding, gericht op continu verbeteren
 • Leading by example
 • Flexibel
 • Sociaal vaardig, teamplayer
 • Eigen normen en waarden komen overeen met rugby normen en waarden

Vragen of belangstelling?
Stuur je vraag of motivatiebrief met CV naar Margot Holland, voorzitter Rugby Academy Noord West email:voorzitter@rugbyacademynoordwest.nl
Sluitingsdatum: 15 juni 2019