Tag-rugby voor de guppen en de turven

Tag-rugby voor de guppen en de turven

De guppen en de turven gaan dit seizoen over op Tag-rugby. In onderstaand artikel motiveert het High Performance Team de verandering van contact-rugby naar Tag-rugby. Ook staat in de opgenomen bijlage de spelregels.
Inmiddels zijn met enige vertraging de Tag-sets gearriveerd. Om deze sets snel bij de verenigingen te krijgen hebben we al enkele initiatieven genomen om de sets snel te verspreiden. Zo worden ze al aan de verenigingen die deelnemen in Uden uitgedeeld en ontvangen de clubs in Noord en Noord Holland aankomende week de tags als ze regionale bijeenkomsten houden. Indien er meer overleggen in het land zijn, houden we ons aanbevolen om op deze manier een snelle verspreiding te bewerkstelligen. (bel 0204808100 of mail info@rugby.nl).
Om Tag-rugby optimaal te ontwikkelen zijn we momenteel bezig een brochure met onder meer trainingsvoorbeelden te ontwikkelen. Net als de tags zijn deze brochures straks gratis (behoudens eventuele verzendkosten).

Waarom Tag-rugby voor de guppen en turven?

Het Landelijk Jeugd Overleg heeft op advies van het High Performance Team een belangrijk besluit genomen. Aankomend seizoen spelen de turven en guppen Tag-rugby. Deze vorm van rugby is in de meeste top 10 landen al heel gewoon.
De toelichting van het High Performance Team.
Rugby is ontwijken en contact maken. Tag–rugby is een spel van ontwijken, accelereren en de ruimte benutten. Rugby Nederland wil in navolging van de top 10 landen het rugbyspel optimaal ontwikkelen.

Dat Tag-rugby een uitstekende basis is voor de rugbyontwikkeling is inmiddels een bewezen feit. De meeste landen uit de top 10 ranking van World Rugby starten met Tag-rugby bij de jongste jeugd. Tag-rugby is een spel voor iedereen, groot en klein. Spelers spelen ongedwongen omdat er nog geen sprake is van (harde) contactsituaties. De drempel om rugby te gaan spelen ligt lager.

De spelers leren het contact te ontwijken door de principes van het rugbyspel toe te passen (balbezit, voorwaarts gaan, support geven, continuïteit behouden en pressie geven).
Het spel wordt sneller en veeleisender voor de jonge spelers. De basisvaardigheden  (passen, vangen en rennen) komen nadrukkelijker in beeld. Het uiteindelijke doel: snel en aantrekkelijk rugby. De focus ligt in deze fase meer op beweeglijkheid, mobiliteit en flexibiliteit. Beslissingen worden sneller genomen.

Tag-rugby is een zorgvuldige introductie in de rugbysport. Door eerst de nadruk te leggen op de genoemde basisvaardigheden, wordt de introductie van contact makkelijker. De basisvaardigheden zijn inmiddels ingeslepen: de guppen en turven zijn klaar voor de volgende fase. Ze hebben inmiddels geleerd hoe ze de ruimte optimaal kunnen benutten. Gevolg is onder meer dat er meer continuïteit in het spel zal ontstaan. Het stop-start rugby wordt geëlimineerd, er zijn minder rucks.

Deze visie ligt in het verlengde hoe Rugby Nederland het spel wil ontwikkelen.
“A fast skilful adaptive game to play and watch”

Bestand: 
PDF-pictogram spelregelsTAG.pdf