Sporten op kunstgrasvelden met rubbergranulaat is veilig

Zoekveld

Sporten op kunstgrasvelden met rubbergranulaat is veilig

Vandaag heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu de uitslagen gedeeld met Rugby Nederland aangaande het rapport ‘Beoordeling gezondheidsrisico's door sporten op kunstgrasvelden met rubbergranulaat’. Het RIVM heeft rubbergranulaat onderzocht van 100 sportvelden die representatief zijn voor de kunstgrasvelden in Nederland, waaronder ook rugby. Naast deze bemonstering is uitgebreid literatuuronderzoek gedaan. Uit het onderzoek blijkt dat het risico voor de gezondheid van sporten op kunstgrasvelden die zijn ingestrooid met rubbergranulaat, praktisch verwaarloosbaar is. Dat betekent dat het verantwoord is om op deze velden te sporten. Rugby Nederland vindt het belangrijk dat zijn leden veilig en gezond kunnen rugbyen op kunstgrasvelden en heeft vertrouwen in de deskundigheid van het RIVM. Daarom volgt Rugby Nederland de lijn uit de adviezen van het gepubliceerde overheidsonderzoek.

In rubbergranulaat zitten verschillende stoffen zoals polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s), metalen, weekmakers (ftalaten) en bisfenol A (BPA). Op basis van het onderzoek kan geconcludeerd worden dat de stoffen die in rubbergranulaat zitten, in zeer lage hoeveelheden uit de korrels vrij te komen. Dat komt doordat de stoffen min of meer in het granulaat zijn ‘opgesloten’. Hierdoor is het schadelijke effect op de gezondheid dus zeer gering. In de wereldwijd beschikbare literatuur zijn geen signalen aangetroffen die duiden op een verband tussen sporten op kunstgras met rubbergranulaat en het ontstaan van leukemie en lymfeklierkanker. Dit verband is in geen enkel internationaal onderzoek aangetoond.

Op de website www.rivm.nl vindt u het rapport, achtergrondinformatie over het onderzoek en antwoorden op veel gestelde vragen. Tevens heeft het RIVM een publieksinformatielijn geopend voor vragen over het onderzoek en de resultaten, bereikbaar via 0800-0480.