Rugbytoernooi in gevangenis Vught | Convenant DJI & Rugby Nederland

Rugbytoernooi in gevangenis Vught | Convenant DJI & Rugby Nederland

Op woensdag 25 september organiseert Penitentiaire Inrichting (PI) Vught in samenwerking met de Stichting Turn-Over een rugbytoernooi waaraan (inter)nationale rugbyspelers, justitiabelen en personeel deel zullen nemen.

Voorafgaand aan het toernooi ondertekenen Monique Schippers, divisiedirecteur Gevangeniswezen en Vreemdelingenbewaring (Dienst Justitiële Inrichtingen) en voorzitter Janhein Pieterse (Rugbybond Nederland) een convenant.
 

Intensief traject

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) heeft vier jaar geleden het rugbytraject van de Stichting Turn-Over met veel enthousiasme omarmd. Het traject, dat gericht is op een succesvolle terugkeer van justitiabelen in de maatschappij, is geënt op het functioneren van een rugbyteam. De kern bestaat uit strakke en duidelijke rugbyspelregels en -leermomenten. Hierbij staan respect, discipline, teamspirit, feedback, zelfbeheersing, incasseren en het verrichten van zware inspanningen voorop. Het draait dus niet alleen op de fysieke trainingen maar ook om de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van de deelnemers. Samenwerken, geen commentaar op de leiding geven en het luisteren naar de coach blijken zeer effectief te werken in een succesvolle re-integratie van justitiabelen. Meerdere deelnemers van het rugby re-integratieproject van Turn-Over zijn na de detentie succesvol doorgestroomd naar betaald werk.
 

Convenant DJI en Rugby Nederland

De belangrijkste elementen uit het convenant tussen Rugby Nederland (de bond voor de rugbysport in Nederland) en DJI zijn dat Rugby Nederland draagvlak creëert bij rugbyclubs in Nederland om gemotiveerde gedetineerden een nieuwe kans te geven bij deze clubs. Als voorbeeld kan het DJI-project ‘Werk via Sport’ een gemotiveerde deelnemer aanleveren voor ‘dagbesteding/ vrijwilligerswerk’ in het stadion van Rugby Nederland in Amsterdam. Bij goed functioneren van de deelnemer zoekt Rugby Nederland naar betaald werk via het eigen netwerk (sponsoren/businessclub).
 

Werk via sport

Gerko Brink, landelijk staffunctionaris sport bij DJI: “De activiteiten van Turn-Over en de samenwerking met Rugby Nederland passen naadloos in het project ‘Werk via Sport’ van de Dienst Justitiële Inrichtingen. Beiden hebben als doel om via sport en sportverenigingen justitiabelen succesvol te laten re-integreren in de maatschappij. Dat kan via sportactiviteiten, maar ook via het netwerk van sportverenigingen. Door justitiabelen te stimuleren via sport, krijgen zij meer grip op- en verantwoordelijkheid voor hun eigen leven.”