Rugby Nederland & Rugby Academy’s vergroten ontwikkelingsaanbod

Rugby Nederland & Rugby Academy’s vergroten ontwikkelingsaanbod

Rugby Nederland en de zes huidige Rugby Academy’s in ons land hebben een akkoord gesloten over het uitbouwen van het ontwikkelingsprogramma met een ‘senior programma’, voor spelers van 17 tot 21 jaar. De bestaande Rugby Academy’s verzorgen de uitvoering. De programma's starten in september in de regio’s Zuid, Midden en ZuidWest.

De huidige Rugby Academy’s verzorgen al jaren het ontwikkelingsprogramma voor rugbytalenten in de middelbareschoolleeftijd. Dat gebeurt in zes Regionale Trainings Centra (RTC’s) verspreid over het land. Voor de nationale top “Onder 20” verzorgt de rugbybond zelf het Nationale Trainings Centrum (NTC). Samen vormt dit het Pathway To The Top in het Nederlandse rugby en dit heeft de afgelopen jaren geleid tot steeds beter opgeleide en presterende Nederlands selecties.

Vastgesteld is dat de aansluiting tussen deze twee programma’s (RTC’s en NTC) ontbreekt; de doorstroming en doorontwikkeling van veel talentvolle spelers die met succes het huidige (junior) programma van de Rugby Academy’s hebben doorlopen, stagneert. Enkele spelers vervolgen hun opleiding in het buitenland en gaan zo ook verloren voor de hoogste competitie in Nederland. Kortom, voor de oudere talenten die het eindexamen achter de rug hebben, maar waarvoor het NTC (nog) niet haalbaar is, is een specifiek ontwikkel-aanbod nodig.

In samenspraak met enkele initiatiefnemers (onder meer met de oprichter Eric van der Zande van “Senior Academy Zuid”, in Den Bosch) zijn Technisch Directeur Hein Kriek van Rugby Nederland en de gezamenlijke Rugby Academy’s gekomen tot een akkoord waarbij een ‘senior programma’ wordt toegevoegd aan het Pathway en wordt uitgevoerd door de bestaande Rugby Academy’s.

De eerste regio’s waar dit programma vorm krijgt zijn Zuid (waar het bestaande initiatief Senior Academy Zuid en de Rugby Academy Zuid de handen ineenslaan), Midden (Rugby Academy Midden Oost) en ZuidWest (Rugby Academy Zuid West).

Voor nadere toelichting:

Hein Kriek, Technisch Directeur Ruby Nederland  
Mail: td@rugby.nl
Tel: 06 29 484 001

Marten Vente, Voorzitter Rugby Academy's in Nederland
Mail: voorzitter@rugbyacademyzuidwest.nl
Tel: 06 53 213 642