Rugby met contact weer mogelijk voor iedereen

Rugby met contact weer mogelijk voor iedereen

Met de maatregelen die op woensdag 24 juni door de overheid zijn aangekondigd komt de start van een nieuw rugbyseizoen wederom een flinke stap dichterbij. Dit is natuurlijk fantastisch nieuws voor de sport! Vanaf 1 juli is ‘gewoon’ rugby met contact weer mogelijk voor alle leeftijdscategorieën en zijn de sportaccommodaties en clubhuizen weer geopend voor publiek.

Alleen samen zorgen we ervoor dat de maatregelen niet worden teruggedraaid. Hieronder vind je een overzicht van de verschillende facetten die het opstarten van het verenigingsleven met zich meebrengen.  Te allen tijde is het landelijk goedgekeurde sportprotocol van NOC*NSF leidend en is het belangrijk om deze, samen met alle andere voorschriften, goed op te volgen.


Sportprotocol
Sinds vrijdagmiddag 26 juni staat de laatste versie van het NOC*NSF Protocol Verantwoord Sporten online. In het protocol staan alle richtlijnen beschreven die in “het nieuwe normaal’, zoals Rutte dit benoemd, leidend zullen zijn.

In het protocol staat beschreven dat er voor de sport een uitzondering is gemaakt op de 1,5 meter afstand maatregel. Tijdens trainingen en wedstrijden hoeft geen 1,5 meter afstand te worden gehouden als het voor de sport noodzakelijk is. Contact is een wezenlijk onderdeel van de rugbysport en dus ook weer volledig toegestaan per 1 juli. Aangezien er op dit moment geen specifieke beperkingen zijn voor rugbytrainingen en het spelen van rugbywedstrijden, komt per 1 juli het rugbyspecifieke protocol te vervallen.

De Medische Commissie van Rugby Nederland geeft aan dat het zeer belangrijk blijft om bij aanvang van de training te vragen of spelers geen klachten hebben. Komende week zal hier een checklist voor worden gedeeld met de clubs.


Trainen en spelen met contact voor senioren
Vanaf 1 juli hoeven er geen onderlinge afstanden meer worden aangehouden tijdens de trainingen van de senioren. De 1,5 meter maatregelen komt dus te vervallen tijdens het sporten. Dit maakt het mogelijk om weer met contact te trainen en ook (oefen)wedstrijden te spelen.  Belangrijk is het vermelden dat de 1,5 meter maatregelen wel in stand blijft buiten het trainen en spelen dus buiten het veld, ook in kleedkamers en clubhuis, aangehouden moeten worden door senioren.

Vervallen 1,5 meter maatregelen voor jeugd
Het was al mogelijk voor jeugd om tijdens het sporten de 1,5 meter maatregel niet aan te houden. Vanaf 1 juli is het voor jeugd ook niet meer voorgeschreven om deze maatregel buiten het veld aan te houden. De maatregelen met betrekking tot het houden van afstand komt dus voor deze doelgroep in zijn geheel te vervallen.


- Dennis van de Sande

Opening sportkantines
Ook de clubhuizen en sportaccommodaties zullen vanaf 1 juli weer toegankelijk zijn voor publiek. Hierbij geldt in elk geval de 1,5 meter afstand houden. Voor clubhuizen geldt het dat de protocollen van de Koninklijke Horeca Nederland (KHN) hier leidend in zijn. Zorg dat alle richtlijnen uit het KHN protocol duidelijk zijn en instrueer medewerkers én vrijwilligers die in sportkantines werkzaam zijn goed over de inhoud.

Daarnaast is er ook een checklist opgesteld voor een zo soepel mogelijke opstart van het openen van de sportkantine.

Publiek
De nieuwe versoepelingen maken het mogelijk dat er weer bezoekers toegelaten kunnen worden op de accommodaties. Familie en vrienden kunnen dus weer langs de lijn plaatsnemen mits ze zich houden aan de basisregels.  Voor toeschouwers en publiek gelden maximale aantallen. Houd er rekening mee dat als sporters, officials en betrokken vrijwilligers klaar zijn met hun wedstrijd, en blijven, zij tellen als publiek.

Voor wedstrijden geldt er een limiet van 250 toeschouwers die zonder reservering en gezondheidscheck op de sportaccommodatie aanwezig kunnen zijn. EN voor meer dan 250 toeschouwers geldt voor iedereen een reservering (registratie) en gezondheidscheck voor nodig is. Zorg hierin ook voor het voldoen aan hygiëne- en ventilatievoorschriften en dat iedereen vanaf 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand moet kunnen houden.

Douches en kleedkamers
Vanaf 15 juni was het alweer mogelijk om douches en kleedkamers van buitensportlocaties open te stellen. Het is belangrijk om de handenwasgelegenheden en toiletten regelmatig schoon te maken, minimaal meerdere keren per dag. De kleedkamers zijn ook weer geopend, maar volwassenen moeten zich houden aan de 1,5 meter maatregelen. Het is daarom aan te bevelen om deze doelgroep te stimuleren thuis om te kleden en te douchen in de komende periode.

Gebruik fitnessruimte/krachthonk
Vanaf 1 juli mogen binnensportlocaties weer gebruikt worden en is het dus mogelijk om de fitnessruimtes op rugbyclubs te gebruiken.

Sociale veiligheid
Op de vereniging is het minder druk dan normaal en een aantal controlemechanismen op het gebied van gedrag is daardoor anders dan anders. Het is belangrijk daar rekening mee te houden, zodat grensoverschrijdend gedrag kan worden voorkomen!  Hoe kun je de sport dan toch op een sociaal veilige manier aanbieden? Om sportverenigingen op weg te helpen hebben we een aantal tips geformuleerd om sport ook in deze tijd ook op een sociaal veilige manier aan te bieden. Bekijk hier de tips om de sociale veiligheid te waarborgen.