Primeur: Nederlandse scheidsrechter standaarden in de DEGIRO Ereklasse

Zoekveld

Primeur: Nederlandse scheidsrechter standaarden in de DEGIRO Ereklasse

<ingezonden door Dirk Heuff, scheidsrechter coach>

“Dit seizoen worden er een serie standaarden geïntroduceerd die tot doel hebben meer uniformiteit in de toepassing van de regels te realiseren. Als eerste worden deze standaarden toegepaste in de DEGIRO Ereklasse Heren. Andere klassen volgen op een later moment.

Sommige spelsituaties worden door verschillende scheidsrechters op verschillende wijzen beoordeeld. De toepassing van de relevante spelregel wil daardoor ook wel eens verschillen: wat bij de ene scheidsrechter wel kan is bij de andere niet toegestaan. Spelers en coaches vinden het lastig om hiermee om te gaan. Begrijpelijk.
Bovendien, als er meer uniformiteit komt in de toepassing van de regels dan zal dat ook bijdragen aan de verdere ontwikkeling van het Nederlandse rugby.

Dit was een belangrijke reden voor het starten van een initiatief om een serie ’standaarden’ te ontwikkelen. Standaarden die er aan bijdragen dat in gelijke situaties, gelijke beslissingen worden genomen.
Om deze standaarden te ontwikkelen zijn twee brainstorm & discussie sessies gehouden: één met de coaches van de DEGIRO Ereklasse clubs en een met de DEGIRO Ereklasse scheidsrechters. Ook het technisch kader op het bondsbureau was bij deze discussies betrokken (zie foto).

Daaruit resulteerde de bijgaande serie standaarden. Let op: het zijn standaarden voor de toepassing van de regels; het zijn geen nieuwe spelregels (die worden alleen door World Rugby vastgesteld). De standaarden geven aan hoe scheidsrechters in een bepaalde situatie moeten handelen en daarmee geven ze ook aan wat spelers mogen verwachten. Daarmee zijn deze standaarden ook een goed instrument voor de coaching van spelers.

Inmiddels zijn deze standaarden gedistribueerd onder de DEGIRO Ereklasse clubs en DEGIRO Ereklasse scheidsrechters. Bij gebleken succes worden ze op een later moment ook in andere klassen ingevoerd.

PS voor de kritische lezer: standaarden gaan er niet voor zorgen dat scheidsrechters en spelers geen fouten meer maken. Ze gaan er ook niet voor zorgen dat discussies over spelsituaties verdwijnen: verschillende mensen zullen verschillend (blijven) oordelen over een bepaalde spelsituatie. De 3e helft blijft nog steeds een prima moment om dat met elkaar te bespreken.

Vanwege de vele Engelstalige spelers en coaches is bijgaand document ook in het Engels opgesteld.”

Technisch Directeur Gareth Gilbert heeft hier het volgende over te zeggen: "Dit is een mooie en belangrijke stap voorwaarts voor de DEGIRO Ereklasse en de betreffende scheidsrechters daar dit de eerste keer is dat wij dergelijke standaarden opstellen. Wij geloven dat dit beide partijen gaat helpen in het verzekeren van consistentie in alle facetten van het spel en verdere ontwikkeling van rugby. Wij willen dan ook alle coaches en scheidsrechters bedanken die hieraan hebben meegeholpen en kijken er naar uit om hen in actie te zien aankomend seizoen."

 

Bestand: 
PDF-pictogram Referee standards Ereklasse 2018-2019 NEDERLANDS.pdf, PDF-pictogram Referee standards Ereklasse 2018-2019 ENGLISH.pdf