Opleiding Vertrouwenscontactpersoon | 5 oktober | Amsterdam

Opleiding Vertrouwenscontactpersoon | 5 oktober | Amsterdam

Indien een slachtoffer van seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag melding hiervan wil doen is daarvoor een vertrouwd aanspreekpunt binnen de vereniging of bond nodig. Het is een onderwerp dat niet makkelijk bespreekbaar is. Het ontbreken van een luisterend oor, van iemand die raad geeft, maakt het extra moeilijk. Hierdoor zien slachtoffers er vaak vanaf hun klacht te melden. Daardoor blijven zeer ongewenste en voor slachtoffers pijnlijke situaties voortbestaan. Juist om deze reden zijn alle bonden en steeds meer verenigingen overgegaan tot het aanstellen van een Vertrouwenscontactpersoon (VCP). Deze personen zijn opgeleid door NOC*NSF.

Tijdens deze training wordt aandacht besteed aan de positie die de VCP inneemt wanneer er sprake is van ongewenst gedrag. Hoe wordt iemand opgevangen die iets komt melden of vragen, waar kan een beschuldigde terecht en hoe kan een bestuur ondersteund worden wanneer er een melding is of zij preventiebeleid willen ontwikkelen. Er wordt ingegaan op de adviezen en de verwijzingen die mogelijk zijn. De training is niet alleen theoretisch, maar ook praktisch. Zo worden er praktische gesprekstechnieken geoefend. Al met al een veelzijdige training waarin de verschillende kanten van het werk van de VCP worden toegelicht en geoefend. De opleiding wordt afgesloten met een certificaat van NOC*NSF Academie voor Sportkader. Seksuele intimidatie en/of ander ongewenst gedrag is allang geen nieuw begrip meer in Nederland. Ook binnen de sport komt het voor. Al snel denken we hierbij aan jonge sporters die slachtoffer zijn geworden van volwassen begeleiders. Maar het vindt ook plaats tussen sporters onderling, of tussen begeleiders.

De scholing is bedoeld voor professionals en vrijwilligers binnen bonden en verenigingen. Een VCP’er moet onafhankelijk zijn en mag derhalve geen bestuursfunctie hebben. Deelnemers aan de training hebben een leeftijd van minimaal 25 jaar en HBO denkniveau.

De vertrouwenscontactpersoon is voor clubs een onmisbare functie in het implementeren van beleid op dit gebied van grensoverschrijdend gedrag. Belangrijk is het dat de vertrouwenscontactpersonen en bestuur op de hoogte zijn van het beleid en hun rol daarin. Om te zorgen voor de nodige kennis biedt de Academie voor Sportkader een opleiding aan van 1 dag. Veel verenigingen hebben ondertussen al een Vertrouwenscontactpersoon aangesteld maar helaas hebben nog niet alle vertrouwenscontactpersonen de nodige opleiding gevolgd.

Rugby Nederland zal op zaterdag 5 oktober ook een opleiding tot Vertrouwenscontactpersoon aanbieden op het NRCA in Amsterdam. De kosten hiervoor zijn 75,- euro per persoon en er zijn een beperkt aantal plekken beschikbaar.

Via de link is er meer informatie te vinden en kan er ingeschreven worden voor een opleiding. Informatie en inschrijven opleiding Vertrouwenscontactpersoon

Bij vragen, twijfels of meldingen over veilig sporten is het Centrum Veilige Sport Nederland er voor jou. Sporten in een veilige omgeving zou voor iedereen vanzelfsprekend moeten zijn.