Opleiding tot Trainer Coach 4

Opleiding tot Trainer Coach 4

Diverse sportbonden, ALO Amsterdam, ROC Landstede en NOC*NSF bieden voor het studiejaar 2019-2020 een trainer-coach opleiding aan op niveau 4 van de KSS (Kwalificatiestructuur Sport). De opleiding staat open voor leden uit de deelnemende sportbonden. Bij voldoende animo (minimaal 20 cursisten per locatie) wordt de opleiding gestart in zowel Zwolle als Amsterdam. Bij minder dan 40 aanmeldingen wordt de opleiding dit studiejaar 2019-2020 in Zwolle verzorgd. 

Doel van de opleiding
De opleiding is voor trainer-coaches die de ambitie hebben om op het door de Rugby Nederland gevraagde niveau 4 te gaan fungeren: bijvoorbeeld als talentcoach of trainer-coach op het hoogste competitieniveau. Tevens biedt de opleiding de gelegenheid om van collega’s uit andere takken van sport te leren.


Leertrajecten
De opleiding bestaat uit de volgende leertrajecten:
1. Geven van trainingen
2. Coachen bij wedstrijden
3. Ondersteunen van sporttechnisch beleid
4. Begeleiden van sportkader
5. Samenwerken met begeleidingsteam en onderhouden van externe contacten   
6. Scouten van sporters

De opleiding is gebaseerd op competentiegericht leren. Dat wil zeggen dat de opleiding ‘praktijkgericht’ en ‘op maat’ voor elke cursist is.

Praktijkgericht
Een leertraject bestaat uit het werken en leren in de praktijk aan de hand van praktijkopdrachten in combinatie met ondersteunende workshops, literatuurstudie, E-learning e.d.
De praktijkopdrachten worden uitgevoerd in de eigen sport en op het niveau waarvoor wordt opgeleid. De trainer-coach 4 werkt met getalenteerde, geselecteerde sporters op het niveau subtop.
In overleg met de sportbond is de cursist in de regel wekelijks actief in de praktijk met begeleiding van een gekwalificeerde praktijkbegeleider. De opzet van de opleiding brengt met zich mee dat er gebruik wordt gemaakt van een elektronische leeromgeving (ELO).

Op maat
Samen met een leercoach stelt elke cursist een persoonlijk opleidingsplan (POP) op. In het POP staat hoe de individuele route naar de verschillende proeven van bekwaamheid er uitziet. Leercoaches begeleiden maximaal 10 cursisten op hun route naar het afleggen van de proeven van bekwaamheid (PVB ’s), onder andere door het geven van feedback op de uitwerking van de praktijkopdrachten.


Workshops
Er zijn 25 sporttak overstijgende workshops en de opleiding start met een gezamenlijke introductie. Deze workshops worden zowel door de ALO Amsterdam (op donderdag van 15.00 uur tot 21.30 uur) als ROC Landstede in Zwolle (op maandag van 15.00 uur tot 21.30 uur) aangeboden.
De workshops worden ook op de middagen (vanaf 15.00 uur) aangeboden, zodat het aantal cursusdagen kan worden beperkt tot ca. 13.  De workshops vinden buiten de schoolvakanties plaats vanaf september 2019 tot en met juni 2020.
Daarnaast kunnen door de eigen sportbond enkele sport-specifieke workshops worden aangeboden.


Proeven van bekwaamheid
De opleiding wordt afgerond met een proeve van bekwaamheid (PVB) voor elk leertraject. Om het diploma te halen moeten de zes PVB ’s voldoende zijn. De beoordeling van dePVB ’s en de daarbij behorende kwalificatie op niveau 4 valt onder verantwoordelijkheid van de sportbond. In de regel moeten alle PVB ’s zijn afgelegd op uiterlijk 31 december 2021. De begeleiding van de leercoach vanuit het onderwijs is van toepassing gedurende één studiejaar.


Studiebelasting
De totale studiebelasting bedraagt gemiddeld 400 uur.
Praktijk en uitvoering opdrachten: 200 uur (gemiddeld 40 weken x 5 uur)
Workshops: 78 uur
Uitwerking opdrachten: 100 uur
Intervisie: 17 uur
PVB ’s: 5 uur

Inschrijving
Rugby Nederland bepaalt de toelatingscriteria en is verantwoordelijk voor de intake en selectie van de cursisten. Een cursist kan zich alleen met toestemming van de sportbond. inschrijven via: https://www.academievoorsportkader.nl/bijeenkomsten/academie-voor-sportkader/trainer-coach-4-opleiding-2019-2020
Rugby Nederland bepaalt in overleg met NOC*NSF het maximaal aantal toe te laten kandidaten.


Nadere informatie
Voor nadere informatie over de toelating en de invulling van de betreffende sport (praktijkbegeleiding, workshops, PVB), kun je contact opnemen met de sportbond.
Voor overige/algemene vragen over de opleiding kun je een e-mail sturen naar opleidingen@nocnsf.nl of Tijmen Vader van Rugby Nederland development@rugby.nl