Nadere uitleg over de toepassing van de “Reckless tackel”en de “Accidental tackel”

Nadere uitleg over de toepassing van de “Reckless tackel”en de “Accidental tackel”

Tijdens de RDD-3 op zaterdag 14 januari 2017 is er door 26 scheidsrechters een workshop gehouden. Doel van de workshop was een consequente toepassing van regel 10.4.e (gevaarlijk tackelen).

Uitgangspunt van de uitbreiding van regel 10.4.e  is de bescherming van spelers tegen hoofdletsel ontstaan door contact met de tackelaar. De aanpassing is dus niet bedoeld voor andere momenten waarbij contact met het hoofd ontstaat; hiervoor blijven de bestaande regels onverminderd van kracht.

Bij het getoonde model in de bijlage kunnen drie vragen worden gesteld.

De eerste vraag: is er sprake van een hoge tackel? Als het antwoord op deze vraag “nee” is,  dan is “Reckless or Accidental tackel” niet van toepassing. Bij het begrip tackel moet ook het inzetten van een tackel inbegrepen worden en niet alleen de definitie uit het spelregelboek. Als een speler bijvoorbeeld in een poging om een try te scoren naar de grond duikt en daarbij met zijn hoofd iets raakt, valt dit niet onder “Reckless or Accidental tackel”

De tweede vraag: is er daadwerkelijk sprake van contact met het hoofd? Bijvoorbeeld een speler in de kraag pakken, is een hoge tackel en wordt als zodanig behandeld maar valt niet onder de “Reckless or Accidental tackel”.

De derde vraag:  door het toedoen van wie is het hoofdcontact ontstaan? Indien de tackelaar door houding, contactmoment of plaats van het contact,  het risico op contact met het hoofd neemt dan is de beoordeling een “Reckless tackel” met de consequenties zoals opgelegd door World Rugby. Indien het hoofdcontact ontstaat door toedoen van de baldrager, bijvoorbeeld door verandering van houding of richting, dan is er sprake van een “Accidental tackel” met de bijbehorende consequenties. De verantwoordelijkheid voor het voorkómen van letsel door contact met het hoofd blijft te allen tijde bij de tackelaar.

Gedrag van spelers om door middel van deze regel een voordeel te behalen zal volgens regel 10.2.a of regel 10.3.m beoordeeld en bestraft worden.

Ten slotte: deze aanpassing vervangt geen andere regel. Alle spelregels blijven onverminderd van kracht. Contact met het hoofd waarbij geen sprake is van een hoge tackel en gevaarlijke tackels waarbij geen hoofdcontact is, vallen nadrukkelijk niet onder deze spelregelaanpassing, maar worden onder de geldende spelregels beoordeeld en indien nodig bestraft.

Bestand: 
Afbeeldingspictogram model.PNG