MICHIEL VAN DIJK BENOEMD TOT VOORZITTER BEROEPSCOMMISSIE DOPINGKAMER INSTITUUT SPORTRECHTSPRAAK

MICHIEL VAN DIJK BENOEMD TOT VOORZITTER BEROEPSCOMMISSIE DOPINGKAMER INSTITUUT SPORTRECHTSPRAAK

Voorzitter van de ATC, Michiel van Dijk, is per 1 augustus 2015 benoemd tot voorzitter van de beroepskamer dopingszaken van het Instituut Sportrechtspraak (ISR). Deze commissie behandelt in hoger beroep alle dopingzaken die bij het ISR spelen. Michiel zal deze kamer voor een periode van tenminste 3 jaar voorzitten.

Het ISR is in 2003 opgericht door NOC*NSF/de overheid om voor "de Nederlandse sport" te voorzien in een onafhankelijk orgaan om tuchtzaken en geschillen te kunnen beslechten. Inmiddels is een groot aantal Nederlandse (top)sportbonden bij het ISR aangesloten, waaronder Rugby Nederland (maar dan uitsluitend voor dopingzaken en seksuele intimidatiezaken; de reguliere tuchtzaken die verband houden met spelregelovertredingen behandelt de ATC nog zelf).

Oud-rugbyer en ATC-er Arno Hulster zit al langer in een commissie bij het ISR, te weten de tuchtcommissie van de dopingkamer.