MEDEDELING RUGBY NEDERLAND MET BETREKKING TOT RUBBERGRANULAAT

Zoekveld

MEDEDELING RUGBY NEDERLAND MET BETREKKING TOT RUBBERGRANULAAT


Naar aanleiding van de uitzending van Zembla op 5 oktober over kunstgrasvelden en de mogelijke negatieve gezondheidseffecten van de rubberen korrels is er ook bij Rugby Nederland aandacht voor dit thema. Hoewel er niet veel gespeeld en getraind wordt op kunstgrasvelden, is het gebruik dermate intensief dat het goed is om helderheid te krijgen en een eenduidig op de vragen die opgeroepen zijn door deze uitzending.

OVERLEG
Rugby Nederland is daarom in overleg met de KNVB en betrokken clubs en zal, gezamenlijk met de KNVB, bij het RIVM aandringen op helderheid en mogelijk aanvullend onderzoek.

Gemeenten waarin kunstgrasvelden gebruikt worden en GGD-en geven het volgende aan:
"Op basis van de bestudeerde informatie verwacht het RIVM niet dat de toepassing van rubbergranulaat op kunstgras leidt tot risico's voor de gezondheid. Er is nu geen reden om te stoppen met sporten op deze velden.
Minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft het RIVM opdracht gegeven opnieuw te onderzoeken of de rubberkorrels op kunstgrasvelden schadelijk zijn voor de gezondheid. Het onderzoek moet nog voor het einde van dit jaar klaar zijn."

Maandag 10 okotber is er om 14.00 met diverse partijen een overleg ten kantore van de KNVB in Zeist. Aanwezig zijn:
- De KNVB
- Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
- De VSG (Vereniging voor Sport en Gemeenten)
- De BSNC (Branche Sport en Cultuurtechniek)
- De Branche vereniging van Producenten
- Rugby Nederland

WIL JE MEER INFORMATIE OF VERDER LEZEN?
Hieronder een aantal links om je verder te verdiepen in het onderwerp.

Wij houden u via deze plek op de hoogte van de voortgang.

- De uitzending van Zembla
- Waar het allemaal mee begon
- Gevaarlijk spel? meer achtergrond info.
- Nieuw onderzoek naar kunstgrasvelden
- Klik hier voor de info die op de site van de KNVB staat.
- Klik hier voor de site van de GGD
- Vragen en Antwoorden op de site van de KNVB
- Artikel Zembla, KNVB wil nieuw onderzoek
- Vragen van Zembla aan het RIVM met te downloaden pdf-onderzoek-files
- Commentaar van Prof. Berger
- KNVB begrijpt onrust
- De info op de site van het RIVM
- Sporten op kunstgras verklaring van de RIVM

Bij vragen kunt u contact opnemen met info@rugby.nl