Landelijke maatregelen per woensdag 14 oktober 22.00 uur

Landelijke maatregelen per woensdag 14 oktober 22.00 uur

Het kabinet heeft dinsdag ter bestrijding van het coronavirus een 'gedeeltelijke lockdown' aangekondigd. De amateursport in Nederland wordt hierbij voor de tweede keer aan banden gelegd. Voor de rugbysport betekent dit een algehele opschorting van de competitie. Hieronder zijn de hoofdlijnen van de maatregelen met betrekking tot rugby te vinden, en nog een aantal andere belangrijke zaken.

 • Maatregelen voor de rugbysport
 • Vervolg competitie
 • Topsport & nationale programma’s
 • Sportactie ‘proef de sport’ stopgezet


Maatregelen voor de rugbysport
Rugby Nederland heeft overleg gevoerd met andere sportbonden en NOC*NSF om te bepalen wat de nieuwe maatregelen specifiek inhouden. Naar aanleiding van deze informatie, ontvangen jullie deze e-mail, en is de informatie op onze website, tezamen met de veelgestelde vragen (FAQ) aangepast.

 • Wedstrijden zijn niet toegestaan, de landelijke competitie wordt stilgelegd
 • Boven de 18 jaar mag alleen individueel worden gesport, of in teamverband met maximaal vier personen op 1,5 meter afstand
 • Kinderen tot 18 jaar mogen sporten in teamverband; onderlinge wedstrijden met teams van eigen club is toegestaan
  - betreft clusters: Ben je lid van club X, dan ben je enkel welkom bij club X
  - betreft leeftijdscategorieën & dispensaties: We hanteren de teams waarin je bent gestart dit seizoen. Speelde je bij de senioren? Dan geldt 18+ voor jou. Speelde je voor de Colts? Dan val je binnen de jeugd
 • Er is een uitzondering voor sporters mét topsportstatus in aangewezen locaties, en betaald voetbal (zie kopje topsport & nationale programma’s)
 • Sportkantines, douches en kleedkamers zijn gesloten
 • Toeschouwers zijn niet toegestaan
 • Sportscholen blijven open
  - clubs bepalen zelf en in overleg met de gemeente of zij de sportruimte/ het krachthonk binnen de toegestane maatregelen open kunnen houden

Deze maatregelen resulteren naast het stilleggen van de landelijk competitie, ook tot een onmogelijke situatie betreft rugbytrainingen. Wij adviseren daarom alle seniorentrainingen tot nader orde op te schorten. Binnen de huidige maatregelen is het nog wel mogelijk om op andere manieren te sporten, bijvoorbeeld in groepjes van maximaal vier op 1,5 meter. Wij verwijzen hiervoor naar de FAQ van de NOC*NSF voor de specifieke uitleg en voorwaarden. Wij benadrukken het advies vanuit de overheid om niet de grens op te zoeken.

Het aangepaste landelijke protocol en de FAQ, dat uitgaat van de per 14 oktober 22.00 uur geldende landelijke maatregelen staat online. Dit protocol is juridisch gezien een advies voor het handelen op buiten- en binnen-sportaccommodaties en in de openbare ruimte. Let op: de geldende noodverordeningen zijn nog niet bekend, daarom kunnen er de komende dagen wijzigingen plaatsvinden in dit protocol.

Vervolg competitie
In samenwerking met NOC*NSF en onze commissies, wordt er gekeken naar mogelijke verlopen en alternatieven voor het seizoen 2020-2021. Hierover zullen wij jullie tijdig informeren. Wanneer de competitie weer mag starten, wordt - in lijn met de voorschriften van World Rugby - voldoende voorbereidingstijd in acht genomen.

Topsport & nationale programma’s
Voor topsporters met status en betaald voetbal geldt een uitzondering in daartoe aangewezen locaties, zoals Papendal. In overleg met NOC*NSF wordt in deze uitzonderingsregel het Oranjedames XV en het Oranjeheren XV meegenomen, en is het NRCA zo’n aangewezen locatie. Reden hiervoor is dat de Dames in voorbereiding zijn voor de WK-kwalificatie en de Heren voor de promotiewedstrijd voor de Rugby Europe Championship Poule.

Er wordt geen uitzondering gemaakt voor de andere nationale selecties; voor hen zijn de trainingen tot nader orde opgeschort.

Rugby Academy’s kunnen hun trainingen binnen de maatregelen voortzetten.

Bij de Senior Rugby Academy’s en het NTC betreft het voor een groot deel volwassenen, en nodige reizen vanuit verschillende hoeken. Daarom is besloten de Senior Rugby Academy’s tot nader orde ook stil te leggen.

Sportactie ‘Proef de Sport’ stopgezet
De nieuwe afgegeven maatregelen per woensdag 14 oktober 22.00 uur gelden in ieder geval tot 27 oktober (de looptijd van de campagne). De nieuwe maatregelen hebben Albert Heijn en NOC*NSF helaas doen besluiten om de sportactie ‘Proef de Sport’ per direct stop te zetten.
Alle clubs die meedoen aan de Sportactie zijn geïnformeerd door NOC*NSF met een stappenplan en tips. Bij vragen kun je alsnog contact opnemen de SportSupport Helpdesk via sportactie@nocnsf.nl, via whatsapp, twitter of de livechat-button op Clubbase. Kom je er niet uit dan kun je uiteraard mailen met media@rugby.nl.

Sporten kan nog steeds
Sport en bewegen is goed voor ons immuunsysteem. Blijf daarom zeker de komende periode in beweging, houd jezelf fysiek en mentaal sterk en zorg voor gezonde voeding. Een goede weerbaarheid van iedereen is in de strijd tegen corona van essentieel belang. Zorg voor jezelf en elkaar!


Wij hopen je hiermee voldoende geïnformeerd te hebben,

Met specifieke vragen kun je altijd terecht bij ons. Om deze zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden, willen je vragen niet telefonisch, maar per email contact op te nemen met covid@rugby.nl

Namens heel Rugby Nederland,