Ladies 7's NOC*NSF Start Up Programma

Ladies 7's NOC*NSF Start Up Programma

Het spijt ons jullie te moeten informeren dat het Olympisch Dames 7s start up programma wordt beëindigd per 1 september 2019. Hieronder kan je het persbericht lezen wat vanavond door zowel NOC*NSF als Rugby Nederland gedeeld wordt. Het is zeer spijtig dat wij na jaren van samenwerking  met NOC*NSF dit besluit hebben moeten nemen. Op korte termijn zorgt dit besluit ervoor dat onze Olympische ambities voor de Dames 7s (voorlopig) worden stopgezet.
De Dames 7s zullen volgend seizoen worden voortgezet als één van onze nationale selectie teams. We begrijpen dat dit grote impact zal hebben op de huidige dames in het programma, als er vragen zijn neem gerust contact op met het bondsbureau. NOC*NSF houdt de mogelijkheid open om in de toekomst het programma eventueel weer op te starten .


“Rugby Nederland heeft na intensief overleg met NOC*NSF besloten te stoppen met het Start Up programma D7.
Uit het overleg was gebleken dat naast de steun van NOC*NSF ook van Rugby Nederland de komende jaren een aanzienlijke bijdrage in deskundige menskracht en financiën werd verwacht voor de gewenste doorontwikkeling van het programma.
De bond kiest er voor eerst de financiële situatie van de bond geheel en duurzaam op orde te brengen.
Dit legt een beperking op de beschikbare middelen en mogelijkheden, ook voor speciale programma’s zoals het "Start Up programma D7".
Vandaar dat de bond er voor heeft gekozen om het intensieve "Start up programma D7" stop te zetten.
Rugby Nederland heeft aangegeven het basis meisjes / dames 7 programma voort te zetten en te begeleiden als één van de topsport selecties van Rugby Nederland.

Het is de bedoeling van Rugby Nederland om over twee jaar samen met NOC*NSF te bezien of de ontwikkeling van de talentvolle meisjes, de financiële armslag van Rugby Nederland zelf en de beschikbare financiële voorzieningen van NOC*NSF het mogelijk maken dit programma opnieuw op te pakken.”