Kees Blaas stopt als bestuurslid van Rugby Nederland

Kees Blaas stopt als bestuurslid van Rugby Nederland

Kees Blaas, bestuurslid Competitie, Wedstrijdzaken en Breedtesport, heeft helaas moeten besluiten, met onmiddellijke ingang, af te treden als bestuurslid van Rugby Nederland.
Gezondheidsklachten, niet van ernstige maar wel hardnekkige aard, maken het hem niet langer mogelijk zijn functie uit te oefenen met de energie die hij daarbij nodig acht.

Tijdelijk zullen leden van het bestuur zijn functie als volgt waarnemen:

Coen Potters:  jeugd en opleidingen
Joost Takken:  ereklasse overleg
Janhein Pieterse:  scheidsrechters, competitie en tuchtzaken

De komende weken zal het bestuur op zoek gaan naar een nieuw bestuurslid,
die de functie en verantwoordelijkheden van Kees kan overnemen.

Graag ontvangen wij van de clubs voorstellen voor mogelijke kandidaten.

Hierbij willen we Kees bedanken voor zijn grote en gedreven inzet als bestuurder van Rugby Nederland.

Janhein Pieterse
Voorzitter