IRB 2 opleiding voor scheidsrechters binnenkort van start

IRB 2 opleiding voor scheidsrechters binnenkort van start

Op de komende ALV van 18 juni zal het Powerplan worden besproken. Uit de rapportage blijkt dat de meeste verenigingen moeite hebben om voldoende scheidsrechters op de been te brengen. Op de ALV zal nader worden toegelicht hoe hiermee kan worden omgegaan (plan van aanpak).
Daarnaast is gebleken dat een flink aantal clubs op zoek zijn naar een trainer. Op niveau 3 zijn te weinig trainers actief. Op de website www.rugby.nl – opleidingen staan de opleidingen omschreven.

We willen aandacht vragen voor twee opleidingen die binnenkort worden gegeven. De opleiding IRB 2 voor scheidsrechters start al op zaterdag 18 juni in Gouda. Deze opleiding duurt het gehele weekend, dus ook zondag 19 juni. Wellicht een prima gelegenheid om vanuit de vereniging een scheidsrechter op te leiden. De toelatingseisen staan op de website.  (brochure)

De opleiding Rugby Oefenmeester 3 start op maandagavond 30 augustus. De contactdagen zijn gepland op dezelfde dagen als de vier Rugby Development Dagen, de competitie ligt dan voor de ereklasse stil. Naast deze vier dagen, wordt de rest van de opleiding op zeven maandagavonden gegeven. De toelatingseisen staan in de brochure opleidingen op de website.

Inschrijven voor deze opleidingen kan eenvoudig door een mail te sturen naar Eric Voet opleidingen@rugby.nl Vermeld naam, e-mailadres en de vereniging.

De IRB 2 opleiding voor scheidsrechters start dus al over 17 dagen!!