Harde lockdown, consequenties voor de sport, en aangepast protocol/FAQ

Harde lockdown, consequenties voor de sport, en aangepast protocol/FAQ

Op 14 december sprak Premier Mark Rutte het land toe. Zijn toespraak bevatte veel strenge maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen. De maatregelen voor de sport zijn verwerkt in een aangepast protocol en in de FAQ.


Om groepsvorming en sociale contacten te verminderen en het aantal reisbewegingen te reduceren, zijn de volgende maatregelen voor rugbysport van kracht vanaf 15 december:

  • buiten mag maximaal met twee personen gesport worden, zolang er minimaal 1,5 meter tussen zit
  • in een binnenruimte is sporten niet toegestaan
  • groepslessen buiten mogen niet plaatsvinden
  • sporten voor volwassenen is alleen toegestaan als het mogelijk is om onderling 1,5 meter afstand te houden
  • voor topsport gelden uitzonderingen


We zijn blij dat er voor de jeugd tot achttien jaar nog steeds een uitzondering geldt; voor hen is sporten in teamverband en wedstrijden onderling met teams van eigen club toegestaan.

Het protocol Verantwoord Sporten en de FAQ zijn hierop aangepast en te vinden op nocnsf.nl:

  • klik hier voor het aangepaste Protocol Verantwoord Sporten 
  • klik hier voor de aangepaste FAQ’s


Extra:

  • klik hier voor het bericht op de site van de rijksoverheid over de consequenties voor sport van de nieuwe maatregelen en de reactie van NOC*NSFLoket NOW 3.1 langer open
Het loket om NOW 3.1 aan te vragen voor het tijdvlak Oktober-December wordt, i.v.m. de door de overheid verplichte sluiting, heropend van 15 december tot en met 27 december. De NOW-regeling is bedoeld voor werkgevers die als gevolg van het coronavirus kampen met een substantieel omzetverlies (ten minste 20%). Zij kunnen bij het UWV een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten, en hiervoor een voorschot ontvangen.

Goed voorbeeld: Trainers inzetten bij jeugd
Vanuit de NOC*NSF hebben we de tip gekregen om clubs te vragen hun seniorentrainers in te zetten bij de jeugd. Nu het niet meer mogelijk is om trainingen te verzorgen voor de senioren kan er van het moment gebruik gemaakt worden om de jeugd extra aandacht te geven. Vooral de jeugd heeft het nu moeilijk met de sluiting van de scholen. Hierbij de oproep om voorbeelden te delen met development@rugby.nl zodat dit met iedereen gedeeld kan worden.

Update topsportcompetitie(s)
Op dit moment wordt er door de NOC*NSF en de overheid gesproken over het opstarten van de topsportcompetities. Indien hier meer informatie over bekend is, zullen wij hierover communiceren met de desbetreffende clubs.
! Let op: Op dit moment is hier nog niets over besloten. Dit betekent dus dat er niet per 17 december – de datum die eerder werd genoemd - weer getraind kan gaan worden.


Wij hopen jullie middels deze weg voldoende geïnformeerd te hebben, en wij danken jullie voor jullie geduld.