George de Vries en Eric Hammacher benoemd tot Lid van Verdienste

Zoekveld

George de Vries en Eric Hammacher benoemd tot Lid van Verdienste

Naast de uitreiking van de eretitels “Speler van het Jaar” werden er op de afgelopen ALV van 1 juli ook twee nieuwe Leden van Verdiensten bekend gemaakt. De eer ging naar de voorzitter van Rugby Nederland Janhein Pieterse om George de  Vries en Eric Hammacher hiertoe te benoemen.

George de Vries
Oud-international George de Vries heeft zich gedurende vele jaren zeer actief ingezet voor de promotie van de rugbysport in Nederland in het algemeen en in het bijzonder voor de continuïteit en het welslagen van de Amsterdam Sevens.

De Vries heeft gedurende vele jaren tot en met 2016 leiding gegeven aan de organisatie van de Amsterdam Sevens, vroeger Heineken Sevens. Onder zijn voorzitterschap is dit jaarlijkse evenement niet alleen bevestigd in zijn hoedanigheid van grootste rugby-evenement van Nederland, maar ook als het enige rugby-evenement in ons land dat een echte internationale status heeft en dat tot in verre buitenlanden aantrekkingskracht uitoefent op rugbyspelers en –publiek. 

Met zijn stimulerende kracht en leiderskwaliteiten heeft De Vries een grote organisatie van vrijwilligers opgezet, aangestuurd en in stand gehouden. Hij heeft daarmee dit toernooi niet alleen tot een sportief en commercieel succes gemaakt, maar ook gezorgd voor duurzaamheid van het concept. De Amsterdam Sevens is een bindende factor voor alle rugbyers in Nederland en ondersteunt hiermee de verdere ontwikkeling van rugby in Nederland.

Vanwege zijn inspanningen voor de Amsterdam Sevens en daarmee voor de rugbysport in Nederland in het algemeen benoemde het bestuur van Rugby Nederland George de Vries tot Lid van Verdienste.

Eric Hammacher
Eric Hammacher heeft zich – naast en tijdens een actieve rugbyloopbaan van bijna 4 decennia - gedurende meer dan dertig jaar in meerdere hoedanigheden actief ingezet voor de rugbysport in Nederland in zijn algemeenheid en voor spelerswelzijn in het bijzonder.

Na zijn afstuderen was Hammacher vanaf eind jaren zeventig als medicus betrokken bij het Nederlands rugbyteam. In de jaren tachtig stelde hij zich, inmiddels gespecialiseerd als traumachirurg, om niet beschikbaar voor de diagnosestelling en behandeling van geblesseerde rugbyers, een activiteit die hij gedurende vele jaren bleef doen.

Eind jaren tachtig was hij als medisch adviseur actief voor de Stichting Nazorg Sport Gehandicapten (SNSG), de vooral binnen de Nederlandse rugbywereld bekende en actieve stichting die zich bezighoudt met het welzijn van ernstig en blijvend geblesseerde sporters. Hij heeft de beschermelingen van de SNSG intensief ondersteund en begeleid bij de acceptatie en behandeling van hun ernstige blessures.

Hammacher heeft verder onder meer voor Rugby Nederland richtlijnen opgesteld voor de voorkoming van sportblessures en richtlijnen opgesteld voor de keuring van jeugdspelers die gedispenseerd willen worden naar een andere leeftijdscategorie. Daarmee heeft hij de basis gelegd voor het huidige beleid van spelerswelzijn en -gezondheid.

Vanwege zijn verdiensten voor de rugbysport in het algemeen, maar in het bijzonder voor zijn inspanningen op het vlak van gezondheid en welzijn van rugbyspelers, benoemde het bestuur van Rugby Nederland Eric Hammacher tot Lid van Verdienste.