Faseplan en periodisering richting start competitie

Faseplan en periodisering richting start competitie

Beste voorzitters, secretarissen en wedstrijdsecretarissen,
Beste leden van de commissies,


Vanaf 11 mei jongstleden is het voor iedereen weer mogelijk om - binnen de maatregelen van het RIVM - te trainen bij je eigen rugbyclub. We zien dat clubs dit zorgvuldig oppakken en zich houden aan de richtlijnen. Complimenten hiervoor.

Op basis van de informatie vanuit de overheid en het RIVM, kijken we als Rugby Nederland naar het mogelijke verloop richting de nieuwe competitie en willen we clubs via deze weg hierover informeren.

Faseplan
Rugby Nederland heeft een faseplan uitgewerkt dat te vinden is in de bijlage.
Bij dezen delen wij met jullie het faseplan dat Rugby Nederland op basis van de prognoses van de overheid heeft opgesteld. In het faseplan wordt onderscheid gemaakt in vier fases.

  • Fase 1: De verruiming van de maatregelen waarbij het binnen geldende maatregelen, vanaf 29 april weer mogelijk is voor de jeugd tot en met 18 jaar om weer te trainen.
  • Fase 2: De huidige fase waarbij ook senioren weer mogen trainen, maar de beperkende maatregelen blijven gelden voor spelers vanaf 13 jaar. En waar er heel beperkt enkel buiten en op 1,5 meter afstand getraind kan worden op skills, fitness en dergelijke.
  • Fase 3: Deze fase zal zoals het er nu uitziet, naar verwachting ingaan per 1 september waarbij het weer mogelijk is voor alle categorieën om mét contact te trainen en wedstrijden te spelen.
  • Fase 4: Op basis van het advies van World Rugby om vier weken met contact te trainen en te spelen voordat de competitie weer kan starten, is op dit moment start van de competitie voor jeugd en senioren vastgesteld op het eerste weekend van oktober.

Belangrijk: Het faseplan is gebaseerd op de huidige prognoses van het RIVM. Indien dit verandert zal ook het faseplan aangepast worden. De laatste versie van het faseplan is altijd te vinden op de website van Rugby Nederland.

Aandachtspunten
• Er is nog geen uitspraak gedaan door het RIVM of clubhuizen ook vallen onder de regeling van horeca en dus ook weer open mogen vanaf 1 juni. Voor nu staat de datum op 1 september. Mocht dit wijzigen worden de clubs hiervan op de hoogte gesteld.
• Fitnessruimtes kunnen vanaf 1 september weer worden gebruikt. Voor die tijd kan er wel met materiaal buiten worden getraind als deze tussen het gebruik van de deelnemers wordt gereinigd.
• Vooralsnog is het in ieder geval tot en met fase 3 nog niet mogelijk publiek te ontvangen. Zodra hier meer over bekend is zal dit gecommuniceerd worden.

Inschrijven teams
Deze week zullen de clubs geinformeerd worden door de competitieleider over de inschrijving voor de nieuwe competitie. Rugby Nederland gaat er nu vanuit in het faseplan dat de competitie kan starten in oktober.

Voorbereiding nieuwe seizoen
Om clubs te adviseren hoe de voorbereiding op het nieuwe seizoen er uit kan komen te zien heeft Head of Performance Emmanuel Peyrezabes een document vastgesteld wat je kunt vinden in de bijlage.
Het geeft clubs richting wanneer er gestart kan worden met de voorbereiding en hoe die er uit kan komen te zien om fit en voorbereid aan het nieuwe seizoen te kunnen beginnen.
Naast het document zal er ook een Q&A gehouden worden waarbij coaches en technische commissies vragen kunnen stellen over het document en de periodisering richting de nieuwe competitie.
De Q&A zal gehouden worden op maandag 25 mei om 17:00 uur en is te volgen via de volgende link: Q&A sessie  Vragen kunnen ook gesteld worden door een mail te sturen naar ntc@rugby.nl

Indien er vragen zijn over het faseplan en/of deze mail horen wij het graag.

Bestand: 
PDF-pictogram Periodisation proposal_RN.pdf