De Harde Leerschool en Turn-over starten gezamenlijk project

De Harde Leerschool en Turn-over starten gezamenlijk project

De Harde Leerschool en Turn-over slaan de handen ineen en vormen samen, met behoud van eigen identiteit, een uniek re-integratie bedrijf. Binnen deze samenwerking zal rugby als middel worden gebruikt om het gedrag van de deelnemers positief te beïnvloeden. Tijdens de intensieve kaderdoorbrekende programma’s worden kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan of opleiding geholpen. Er wordt gestuurd op kernwaarden (passie, respect, discipline, integriteit en solidariteit), talentontwikkeling en de zelfredzaamheid van de deelnemers. Hierdoor is iedereen in staat concrete stappen te maken richting werk of opleiding én in het privéleven. De programma’s worden ondersteund door vrijwilligers uit de nationale rugbygemeenschap.


Het eerste gezamenlijke project wordt gepresenteerd op 2 oktober en is specifiek gericht op het naar werk begeleiden van (ex-)gedetineerden. Dit programma vindt plaats in samenwerking met Justitieel Complex Zaanstad, onderdeel van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Door succesvolle re-integratie zal het aantal recidive afnemen en komen we tot een veiligere maatschappij. Dit is het centrale doel van het eerste project.


Over De Harde Leerschool

De Harde Leerschool richt zich op gemotiveerde jongvolwassenen vanaf 18 jaar. Het doel is om deze kandidaten, met een afstand tot de arbeidsmarkt, middels een uitgebalanceerd programma een beter toekomstperspectief te bieden. De deelnemers worden getraind op het gebied van rugby, sollicitatievaardigheden en zelfredzaamheid om uiteindelijk door te stromen naar een vaste baan of opleiding.


Over Turn-over


Turn-over ondersteunt vastgelopen jongeren bij terugkrijgen van de controle over hun toekomst. De deelnemers gaan vaak niet meer naar school, zijn moeilijk te handhaven, worden gepest of zijn in aanraking gekomen met bureau Halt of justitie. Met een uitdagend fysiek en cognitief programma wordt de doelgroep voorbereid op een veilige terugkeer in de maatschappij. De kernwaarden uit de rugbysport staan hierbij centraal.


Kick-off


Ter introductie van het eerste gezamenlijke programma zal er op vrijdag 2 oktober een informatieve bijeenkomst worden georganiseerd. Deze bijeenkomst vindt plaats van 14.00 tot 17.00 uur op het Nationaal Rugby Centrum Amsterdam (Bok de Korverweg 6, 1067 HR Amsterdam) en is erop gericht de aanwezigen te informeren over de programma’s van De Harde Leerschool en Turn-over.


Voor welke doelgroep zijn de programma’s geschikt? Hoe ziet het profiel van de deelnemers er verder uit? Wat komt er op werkgevers af als zij zich aansluiten? Welke rol kunnen vrijwilligers uit de nationale rugbygemeenschap vervullen? Op deze vragen zal tijdens de bijeenkomst op informele wijze een antwoord worden gegeven.

Bestand: 
PDF-pictogram Re-integreren Anders - Uitnodiging NRCA [02-10].pdf