Bijeenkomst Vertrouwenscontactpersonen (VCP)

Bijeenkomst Vertrouwenscontactpersonen (VCP)

Samen naar een veiliger sport klimaat

Dinsdagavond 9 april heeft Roel Petters van de Academie voor Sportkader(ASK) een voorlichting gegeven over de rol van de Vertrouwenscontactpersoon (VCP). Vanuit verschillende clubs waren er vertrouwenscontactpersonen en bestuurders aanwezig bij deze avond. Tijdens deze bijeenkomst is er gesproken over grensoverschrijdend gedrag in de sport en de aanpak hiervan. De vertrouwenscontactpersoon is voor clubs een onmisbare functie in het implementeren van beleid op dit gebied. Belangrijk is het dat de vertrouwenscontactpersonen en bestuur op de hoogte zijn van het beleid en hun rol daarin. Om te zorgen voor de nodige kennis biedt de Academie voor Sportkader een opleiding aan van 1 dag.

Via de link is er meer informatie te vinden en kan er ingeschreven worden voor een opleiding: Inschrijven opleiding Vertrouwenscontactpersoon door ASK.

Rugby Nederland zal op zaterdag 5 oktober ook een opleiding tot Vertrouwenscontactpersoon aanbieden op het NRCA in Amsterdam. De kosten hiervoor zijn 75,- euro per persoon en er zijn een beperkt aantal plekken beschikbaar. 

Inschrijven kan via de volgende link: https://opleidingen.rugby.nl/home/nl-nl/shop/product/338/opleiding-vertrouwenscontactpersoon-vcp

Hieronder wat aanvullende informatie zoals de infographic vanuit de NOC NSF over seksuele intimidatie en misbruik binnen de sport, de Meldcode Grensoverschrijdend gedrag in de sport en de presentatie over grensoverschrijdend gedrag in de sport.

Bestand: 
PDF-pictogram Infographic NOCNSF Sexuele Intimidatie.pdf, PDF-pictogram 181119_De meldcode GOG en meldplicht SI Sport_def.pdf, PDF-pictogram Grensoverschrijdend gedrag in de sport.pdf