Annulering Benefietgaladiner Rugby Nederland

Annulering Benefietgaladiner Rugby Nederland

Annulering Benefietgaladiner Rugby Nederland
Amsterdam, 11 maart 2020

Helaas hebben wij moeten besluiten om het Rugby Nederland Benefietgaladiner, dat voor 20 maart a.s. in Geertruidenberg (Noord-Brabant) gepland stond, niet door te laten gaan.

De reden voor dit besluit is de gegroeide situatie met betrekking tot de verspreiding van het Coronavirus in Nederland in het algemeen en in Brabant in het bijzonder, en mede als gevolg daarvan de bescheiden opgave van aanmelding.

Wij vinden dit buitengewoon jammer, zeker voor de drie doelgroepen voor wie het evenement georganiseerd wordt en de baten bedoeld zijn, maar in dit stadium is geen ander besluit mogelijk.

Wij realiseren ons dat veel mensen voorbereidingen hebben getroffen, zoals uitnodigingen en boekingen, om aanwezig te kunnen zijn en hopen op hun begrip te kunnen rekenen.

Binnen de huidige ontwikkelingen lijkt het ons niet verstandig al vooruit te lopen op een nieuwe datum voor dit evenement.

Wij hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd. Heeft u nog vragen, schroom dan niet te mailen naar gala@rugby.nl.


Namens het Benefietgaladiner Organisatiecomité,
(Rugby Nederland en SNSG)

Emma Fabri, Andy Meredith, Marten Vente, Joop Jansen, Kees Blaas