Vacatures

Zoekveld

GEZOCHT

Vacature

Rugby Nederland is per direct op zoek naar een
Penningmeester (m/v)


Profielbeschrijving penningmeester Rugby Nederland

Algemeen

De penningmeester maakt deel uit van het bestuur van Rugby Nederland en houdt toezicht op de financiën van de bond. Hij/zij informeert de medebestuursleden over de financiële gang van zaken en is in direct contact met de bondsmedewerkers, die de financiële administratie en rapportage verzorgen.

De penningmeester is nauw betrokken bij de samenstelling van de jaarlijkse budgetten en legt deze voor aan de Algemene Vergadering (ALV) ter goedkeuring. Tevens verzorgt hij de rapportage aan de ALV over de actuele resultaten in vergelijking met de goedgekeurde budgetten en legt daarover verantwoording af namens het bestuur.

Voorts is de penningmeester nauw betrokken bij de opstelling van de jaarrekening. 

Taken van de penningmeester 

Het huidige takenpakket van de penningmeester omvat:

- Aansturing van en controle op de financiële administratie en boekhouding
- Monitoren van het nakomen van de diverse betalingsverplichtingen door de clubs (contributies, teambijdrages, boetes etc.) en het aangaan van contacten met de clubs bij het in gebreke blijven hiervan
- Aansturen van de samenstelling van de jaarlijkse budgetten
- Budgetbewaking en bespreking met de directeur en bestuur
- Opstellen van de financiële kwartaalrapportage en bespreken binnen het bestuur en met de directeur
- Contacten met de accountant met betrekking tot de samenstelling en controle van de jaarrekening en andere opdrachten die door de accountant worden uitgevoerd
- Rapportage aan en contacten met de Commissie Financieel Toezicht (CFT)
- Op ICT gebied is de penningmeester betrokken bij de aanschaf van software en hardware en de ontwikkeling van nieuwe systemen (bijv. E-rugby)
- Juridische zaken worden door de penningmeester behandeld. Het betreft het opstellen, dan wel evalueren van overeenkomsten, die door de bond gesloten worden. Alsmede het voeren van juridische procedures (bijv. rechtszaken, claims van deurwaarders etc.)
- Eerste aanspreekpunt binnen het bestuur met betrekking tot de diverse verzekeringen, die de Bond heeft afgesloten.

Profiel van penningmeester

Een evenwichtige persoon, die ervaring heeft met de hierboven omschreven taakgebieden. De penningmeester dient op basis van de meerjarenplanning, het goedgekeurde jaarbudget en de afspraken, die in de statuten en het huishoudelijk reglement vastliggen, de Bond financieel op koers te houden.

Ervaring met financieel management in het bedrijfsleven, overheid dan wel in verenigingsverband is een belangrijke voorwaarde. Voorts is kennis op het gebied van IT en juridische zaken van belang in het overleg met bestuur en de ondersteuning van de bondsdirecteur.

Rugby Nederland kent twee soorten commissies:
Commissie van bijzondere opdracht: wordt aangesteld door en rapporteert aan de ALV
Commissie van ondersteuning: wordt aangesteld door en rapporteert aan het bestuur van Rugby Nederland
Hieronder worden in het kort de taakomschrijvingen en functieprofielen van de commissies en vacatures beschreven.

Een meer gedetailleerde omschrijving van de taken en verantwoordelijkheden van de commissies worden door de nieuwe leden van de commissies opgesteld en maken onderdeel uit van het HHR.

Medische commissie (4 personen)
De medische commissie is een commissie van bijzondere opdracht.
Er zijn 4 vacatures.

Stellen beleid op en houden toezicht op meerdere aspecten van ‘player welfare’ waaronder medische zaken, dispensatieregelingen, keuringen en doping.

Kandidaten dienen een medische achtergrond te hebben, bij voorkeur werkzaam als arts of fysiotherapeut.

Kandidaten kunnen contact opnemen met Joost Takken. (bestuurslidtopsport@rugby.nl)

Vertrouwens commissie (3 personen)
De vertrouwens commissie is een commissie van bijzondere opdracht.
Er zijn 3 vacatures.

Leden, spelers, scheidrechters, coaches, trainers, medewerkers en vrijwilligers van Rugby Nederland kunnen met deze commissie contact opnemen over zaken die binnen Rugby Nederland plaatsvinden op het gebied van discriminatie, ‘sexual harassment’ en bestuurlijke aangelegenheden, die vertrouwelijk behandeld dienen te worden.

Bij voorkeur zitten in deze commissie twee artsen en een bestuurlijk / juridische deskundige.

Kandidaten kunnen contact opnemen met Janhein Pieterse (voorzitter@rugby.nl)

Sponsor commissie (4 personen)
De sponsorcommissie is een commissie van ondersteuning.
De commissie zoekt nog 2 nieuwe commissieleden.

De commissie stelt het sponsorbeleid op en geeft uitvoering aan dit beleid en legt contacten met potentiele sponsoren.

Kandidaten dienen ervaring te hebben in marketing en/of sponsoring.
Mogelijke kandidaten kunnen zich aanmelden bij Joost Takken. (bestuurslidtopsport@rugby.nl)

STAGIAIRE MEERJAREN OPLEIDINGS PLAN

We zoeken voor de periode augustus t/m december 2017 (of in overleg) een stagiaire om ons te ondersteunen in de ontwikkeling van het Meerjaren Opleidingsplan (MOP).
De stagiaire zal de Technisch Directeur ondersteunen in de opmaak en invulling van het MOP, we zoeken daarom een student die een opleiding volgt in de richting van Communicatie of Sport Management.
Daarnaast zul je goede kennis van de Engelse taal moeten hebben, omdat er op ons bondsbureau veel in het Engels wordt gecommuniceerd.
Voor meer informatie en om te solliciteren naar deze functie neem contact op met topsport@rugby.nl.

STAGIAIRE VIDEO PRODUCTIE

Voor de periode van augustus t/m oktober 2017 zijn wij opzoek naar een stagiaire video productie, om ons te ondersteunen in het ontwikkelen en produceren van trainingsvideo’s.
Bij voorkeur ben jij een student aan een communicatie of productie opleiding, je hebt ervaring met het maken video clips.
De opnames van de diverse clips worden in augustus overdag gefilmd. De andere maanden heb je de tijd om de opnames om te zetten tot videoclips.
Voor meer informatie en om te solliciteren naar deze functie neem contact op met topsport@rugby.nl.

Team Manager U16:

In deze functie is het noodzakelijk dat je bij de te plannen RDD dagen (5x per seizoen) aanwezig bent en de diverse trainingsdagen (1 á 2x per seizeon). Verder is in deze rol de communicatie naar ouders/spelers belangrijk en met het bondsbureau, vooral de Topsport Coördinator. Bij interesse voor deze functie graag een mail sturen aan topsport@rugby.nl.

Team Manager NTC:

Voor deze functie is het belangrijk dat je minimaal 1 dag in de week op maandag, dinsdag of woensdag aanwezig bent voor ongeveer 3 uur. Deze persoon organiseert de maaltijden, kleding, spreekuur met spelers. Voor deze functie zijn we op zoek naar iemand met rugby affiniteit en het liefst een (student) Sport Management. Voor deze functie zal een vrijwilligers vergoeding van toepassing zijn. Bij interesse in deze functie stuur dan een email aan topsport@rugby.nl.