Vacatures

Zoekveld

 

GEZOCHT


Enthousiaste vrijwilligers en Clubs
die Rugby Nederland kunnen helpen met:

Commissies

Rugby Nederland kent twee soorten commissies:

  •  Commissie van bijzondere opdracht: wordt aangesteld door en rapporteert aan de ALV
  •  Commissie van ondersteuning: wordt aangesteld door en rapporteert aan het bestuur van Rugby Nederland

Hieronder worden in het kort de taakomschrijvingen en functieprofielen van de commissies en vacatures beschreven.


Een meer gedetailleerde omschrijving van de taken en verantwoordelijkheden van de commissies worden door de nieuwe leden van de commissies opgesteld en maken onderdeel uit van het HHR.


Medische commissie (4 personen)

De medische commissie is een commissie van bijzondere opdracht.
Er zijn 4 vacatures.


Stellen beleid op en houden toezicht op meerdere aspecten van ‘player welfare’ waaronder medische zaken, dispensatieregelingen, keuringen en doping.


Kandidaten dienen een medische achtergrond te hebben , bij voorkeur werkzaam als arts of fysiotherapeut.


Kandidaten kunnen contact opnemen met Joost Takken. (bestuurslidtopsport@rugby.nl)


Vertrouwens commissie (3 personen)

De vertrouwens commissie is een commissie van bijzondere opdracht.
Er zijn 3 vacatures.


Leden, spelers, scheidrechters, coaches, trainers, medewerkers en vrijwilligers van Rugby Nederland kunnen met deze commissie contact opnemen over zaken die binnen Rugby Nederland plaatsvinden op het gebied van discriminatie, ‘sexual harassment’ en bestuurlijke aangelegenheden, die vertrouwelijk behandeld dienen te worden.


Bij voorkeur zitten in deze commissie twee artsen en een bestuurlijk / juridische deskundige.


Kandidaten kunnen contact opnemen met Janhein Pieterse (voorzitter@rugby.nl)

Sponsor commissie (4 personen)

De sponsorcommissie is een commissie van ondersteuning.
De commissie zoekt nog 2 nieuwe commissieleden.


De commissie stelt het sponsorbeleid op en geeft uitvoering aan dit beleid en legt contacten met potentiele sponsoren.


Kandidaten dienen ervaring te hebben in marketing en/of sponsoring.
Mogelijke kandidaten kunnen zich aanmelden bij Joost Takken (bestuurslidtopsport@rugby.nl)

 

Geïntereseerd?
Contact Rugby Nederland.