Opleidingen

Zoekveld

Opleidingen

Klik HIER voor de brochure opleidingen 2017.

Actueel

De opleidingen starten om 9.30 uur tenzij anders vermeld.

Coach 2 25-2 en 26-2 Amsterdam Sascha Werlich
Scheidsrechter 1 4-3 Leeuwarden Cees Blok
Grensrechter 8-3 Leiden Eric Voet
Coach 2 25-3 en 26-3 Delfzijl Richard vd Broek
Scheidsrechter 1 25-3 Den Haag Dirk Heuff
Scheidsrechter 1 25-3 Bemmel Cees Blok
Coach 2 10 en 11-6 Middelburg Eric Voet
Scheidsrechter 1 17-6 Middelburg Dirk Heuff
       
Op korte termijn starten de volgende opleidingen (definitieve datum volgt spoedig)
       
Scheidsrechter 1 juni Middelburg Eric Voet
Scheidsrechter 1 nnb Nijmegen nnb
Gamecoach nnb regio Zuidwest nnb
Coach 1 nnb Rotterdam nnb
Coach 2 nnb Nijmegen Richard vd Broek

Het Aanbod
Het leveren van goed opgeleid kader behoort tot de kerntaken van Rugby Nederland. Een sterk kader hoort bij een sterke vereniging. Rugby Nederland investeert veel in de kwaliteit van de opleidingen. Per seizoen 2013-2014 is het “Power Plan” in werking getreden: een 3 jaren-plan gericht op het versterken van verenigingen en daarmee de basis voor de rugbysport. In dit plan worden op maat kwantitatieve en kwalitatieve eisen gesteld, waaronder de opbouw van technisch kader. Binnen het plan worden verenigingen hulp geboden om aan die eisen te voldoen. Mede onder invloed van het “Power Plan” zien we een spectaculaire groei in het aantal deelnemers aan opleidingen. Het aantal opleidingen in de breedte is ook toegenomen; er zijn nu 18 opleidingen verdeeld in drie categorieën. Achter de categorieën staat het aantal opleidingen.

1. Trainer/Coach – 8 –
2. Scheidsrechter – 6 -
3. Spelers Welfare - 4 -

Kies hieronder de opleiding die bij jou past:

Welke Trainer/Coach Opleiding is voor jou?

• Gamecoach (World Rugby 1) is voor actieve begeleiders voor de jeugd
• Rugbycoach 1 is voor iedereen die iets meer wil weten van rugby
• Rugbycoach 2 is voor de stap van assistent coach naar zelfstandige coach
• Rugby Coach 2 Plus (World Rugby 2) is voor de zelfstandige RTC coach (ook jeugd)
• Rugbycoach 3  is voor de zelfstandige coach op(middel) hoog niveau
• Rugbycoach 4 (≈ World Rugby 3) is voor de ambitieuze, talentvolle coach
• Topcoach 5 is voor de professional
• Rugbycoach Sevens 1  (World Rugby Sevens 1) is voor de coach die meer wil weten van Sevens
• Rugbycoach Sevens 2  (World Rugby Sevens 2) is voor de coach die zich specialiseert in Sevens

Zie hieronder de details voor elke opleiding en hoe je kan inschrijven.

Welke Scheidsrechter Opleiding is voor jou?

• Gamecoach (zie coaching) is voor actieve begeleiders voor de jeugd
• Grensrechter is voor de rechterhand van de scheidsrechter
• Scheidsrechter World Rugby 1 is voor de basisopleiding voor scheidsrechters
• Scheidsrechter World Rugby 2 is voor de indeelbare scheidsrechters
• Scheidsrechter 4 World Rugby 3 is voor de internationaal actieve scheidsrechter
• Scheidsrechter Sevens  is voor de gespecialiseerde scheidsrechters

Zie hieronder de details voor elke opleiding en hoe je kan inschrijven.

Welke Speler Welfare Opleiding is voor jou?

• First Aid in rugby is voor alle rugbyers die begaan zijn met de gezondheid van de spelers
• Krachttraining begeleider is voor de startende specialist op het gebied van krachttraining
• Strength & conditioning 1 is voor de nieuwe basisopleiding voor kracht en conditie
• Strength & conditioning 2 is voor de opleiding voor gevorderde trainers in de trainingsleer

Zie hieronder de details voor elke opleiding en hoe je kan inschrijven.

De kwaliteit van opleidingen is verhoogd.

Er is nu meer aandacht voor de veiligheid van de sport en het fysieke aspect. World Rugby (voormalig IRB) heeft een geweldige reputatie op het gebied van opleidingen. Rugby Nederland volgt het uitgezette spoor van World Rugby. Een belangrijk spoor leidt naar www.IRBpassport.com. De materialen op deze website zijn digitaal eenvoudig te verkrijgen. Rugby Nederland maakt dankbaar gebruik van deze mogelijkheden en integreert de programma’s binnen de eigen opleidingen. De deelnemer zal achter zijn PC veel kennis kunnen opdoen. Dat geeft de opleiders meer tijd om praktisch op het veld bezig te zijn.

Enige punt van aanpassing tussen Rugby Nederland en World Rugby betreft het aantal niveaus voor zowel de scheidsrechters als de coaches. In Nederland hanteren we de normen van het NOC/NSF en hebben we vijf niveaus. World Rugby heeft slechts drie niveaus. Let daarom extra goed op bij de naamgeving; onze scheidsrechter 3 staat bijvoorbeeld gelijk aan het IRB 2 niveau.

Visie op opleiden
Opleiden vraagt een actieve houding van alle betrokkenen. Luisteren, praten, meedenken en vooral…. doen. Iedere deelnemer wil zich ontwikkelen; dat is ons uitgangspunt. Die nieuwsgierigheid willen we vasthouden. De wil om meer te willen weten is de basis om je verder te ontwikkelen.  Door alle nieuwe media is er tegenwoordig een enorme keuzemogelijkheid. Trainingen worden letterlijk van Youtube geplukt en scheidsrechters kunnen in forums samen videobeelden analyseren. Door deze nieuwe ontwikkelingen verandert de rol van de opleider.

De opleider wil vooral het grote plaatje laten zien. Het waarom is belangrijker dan het hoe. Waarom komt de pass niet aan? Waarom reageren spelers fel op mijn beslissing? Waarom is startsnelheid belangrijk? Vervolgens zal de opleider de deelnemer een logische opbouw moeten meegeven en leren keuzes te maken.  Structuur is belangrijk, maar het opbouwen van structuur en het maken van de juiste keuzes kosten tijd. De deelnemer moet geduldig in stappen binnen de opleiding gaan werken aan zijn of haar progressie. Maak keuzes en motiveer je keuzes. Zorg ervoor dat je geen YouTube-trainer wordt.
De deelnemer is verantwoordelijk voor zijn ontwikkeling. De opleider kruipt soms in de huid van de alleswetende specialist of faciliteert slechts een situatie in een bepaalde omgeving. Maar liever leren van anderen, dan leren aan anderen. De opleider gebruikt veel werkvormen om iedereen te betrekken bij het leerproces. Er zijn geen goede antwoorden, alleen goede vragen.

Middelen, onder meer de elektronische leeromgeving
Ook bij Rugby Nederland heeft de digitalisering op veel manieren zijn intrede gedaan. Maar tegelijkertijd constateren we dat de kracht van leren in de breedste zin van het woord vooral ontstaat door interactie tussen de deelnemers en de opleiders. Daarom zijn er bij iedere opleiding contacturen.
Het benodigde materiaal wordt bij de opleidingen digitaal verstrekt: vaak handleidingen in PDF-formaat. Vanaf de opleiding op het niveau drie maken we gebruik van de elektronische leeromgeving. De opdrachten (sportfolio) en het naslagwerk (clips – video’s – documenten) staan overzichtelijk gerangschikt in onze eigen digitale rugbyomgeving.

Bij de opleidingen maken we gebruik van verschillende rollen. Hieronder staan ze beschreven:
• Trajectbegeleider: vanaf niveau 2 begeleidt de trajectbegeleider jouw ontwikkeling. Hij/zij kijkt de opdrachten na en komt op praktijkbezoek (vanaf niveau 3).
• Specialist: vanaf niveau 3 doceert de specialist een specifiek onderwerp tijdens een clinic
• Opleider: verzorgt op ieder niveau de opleiding tijdens de contacturen
• Praktijkbegeleider: vanaf niveau 3 kijkt een praktijkbegeleider op jouw club mee en geeft aan jou adviezen
De studie-uren geven aan hoeveel er thuis gestudeerd moet worden. We maken daarbij dankbaar gebruik van de mogelijkheden van het internet, onder meer de World Rugby website: www.IRBpassport.com.

Aanvragen en inschrijven
Aanvragen voor een opleiding kunnen zowel individueel als voor een groep worden gedaan. Individuele aanmeldingen worden verwerkt in onze administratie. Als de opgegeven opleiding wordt gegeven, ontvangt de deelnemer hiervoor een uitnodiging.
Collectieve aanvragen via bijvoorbeeld de vereniging zijn ook mogelijk. Voor de niveaus 1 en 2 worden opleidingen ook op locatie gegeven. Bij de aanvraag graag twee gewenste data vermelden. In onderling overleg kijken we naar de beschikbaarheid van de opleiders.
Alle aanvragen kunt u sturen naar opleidingen@rugby.nl U meldt uw naam, de opleiding, de vereniging waar u lid van bent en eventueel de gewenste datum.
De factuur wordt digitaal naar de deelnemer verstuurd. De deelnemer is verantwoordelijk voor de betaling en dient voorafgaand aan de opleiding te betalen. Indien de vereniging de kosten op zich neemt, dient de vereniging dat via een mail te bevestigen door een verantwoordelijk bestuurslid. Bij het uitblijven van een betaling wordt de deelnemer verantwoordelijk gesteld.

Samenwerking met andere vakgebieden
Verenigingsondersteuning, talentontwikkeling en topsport hebben vele raakvlakken. Daarom is samenwerking belangrijk. Die samenwerking blijkt onder meer uit het ontwikkelen van een gezamenlijke visie, een proces dat in Nederland nog niet is afgerond, maar wel is opgestart.
De samenwerking vindt nu plaats op niveau 3, waarbij de junioren van het RTC training ontvangen van de deelnemers van de opleiding voor coaches. De opleiding Rugby Coach World Rugby 2 bestaat vooral uit de samenwerking tussen opleidingen en de RTC’s.
De talentvolle coaches proberen we te plaatsen bij onze jeugdselecties. Dit laatste proces staat nog in de steigers.

Licentiesysteem
Om het diploma voor coaches en officials op niveau 3 te behouden, moeten de scheidsrechters en de coaches licentiepunten behalen. In 2017 maken we een experimentele start. Licentiepunten behaal je door aanwezig te zijn op workshops en clinics die georganiseerd zijn door Rugby Nederland. Per jaar moeten zes licentiepunten worden behaald. Een workshop of clinic levert doorgaans voor drie licentiepunten op.
Activiteiten die buiten Rugby Nederland worden georganiseerd kunnen ook als licentiepunten gelden, maar dienen van tevoren worden aangevraagd. Achteraf is het geven van licentiepunten niet mogelijk. Indien niet aan het vereiste aantal licentiepunten is voldaan, vervalt het behaalde diploma voor het Powerplan.  In het seizoen 2015- 2016 zal het licentiesysteem officieel van kracht zijn.