Vacatures

Zoekveld

GEZOCHT

Vacature

Rugby Nederland zoekt een
Rugby Development Manager (m/v)
38 uur

Rugby Nederland is de overkoepelende organisatie van 85 rugbyverenigingen in Nederland met ruim 15,000 leden;  verantwoordelijk voor het beoefenen en ontwikkelen van de rugbysport in Nederland en gevestigd op het Nationale Rugby Centrum Amsterdam.

De functie
In de nieuwe opzet van de organisatie van Rugby Nederland is een vacature voor een Rugby Development Manager (RDM).
De RDM is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en implementeren van programma’s die de participatie van spelers, coaches en scheidrechters optimaliseert op alle niveaus.
De verdere uitbouw en sturing van de regiostructuur is een voorwaarde voor succes.
De RDM geeft gerichte steun aan de clubs voor het werven van nieuwe spelers, officials en vrijwilligers, waarbij de focus is gericht op groei en behoud van jeugdspelers en de ontwikkeling en uitbreiding van damesrugby. 

De Rugby Development Manager werkt nauw samen met de Competitie and Performance Manager en rapporteert aan de Directeur.
De kandidaat moet een brede ervaring hebben in sportmanagement/ontwikkeling en een innoverende en drijvende persoonlijkheid zijn.

Het betreft een dienstverband van 1 jaar, met een mogelijkheid tot verlenging. Salaris en arbeidsvoorwaarden zijn conform CAO-Sport.

Interesse ?

Een uitgebreide functieomschrijving is te vinden hier onder.

Geïnteresseerden in deze functie, die aan het profiel voldoen, vragen we voor donderdag 30 november 2017 een sollicitatiebrief en cv te sturen naar directeur@rugby.nl.
Voor eventuele vragen kan contact worden opgenomen met Andy Meredith, 020 4808100.

 

Development Manager Rugby Nederland


Achtergrond

De huidige en verdere groei van het aantal leden en de snelle ontwikkeling en ambitie van jeugdspelers, vereist een bredere, pro-actieve en initiërende rol van het bondsbureau, als uitvoerend orgaan van Rugby Nederland.
De huidige organisatie van het bondsbureau wordt hierop afgestemd en aangepast; het bestuur heeft dan ook,  in overleg met de directeur, tot de invoering van een meer adequate organisatiestructuur besloten. 

In deze nieuwe structuur zijn de functies van Performance Manager (selecties en  topsport) en Development Manager  (groei en ontwikkeling rugby in Nederland) verantwoordelijk voor de innovatie, inrichting en coördinatie van de operationele activiteiten.

Taakomschrijving

De ‘Development Manager’ (DM) maakt onderdeel uit van het bondsbureau van Rugby Nederland en rapporteert aan de Algemeen Directeur.

De DM (hij/zij) is verantwoordelijk voor een dynamische en stabiele uitbouw en ontwikkeling van de rugbysport in Nederland binnen het door Rugby Nederland opgestelde beleidsplan en budget. 

De DM werkt mee aan de opzet van het ‘Beleids Plan’ van Rugby Nederland. Hij/zij is hierbij met name verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de visie, strategie, beleid en uitvoering betreffende de groei en ontwikkeling van de rugbysport in Nederland.

Naast een vernieuwende en initiërende rol is een actieve samenwerking tussen en met, en ondersteuning van de clubs, essentieel voor de realisatie van een succesvolle en stabiele groei en ontwikkeling. Daarvoor wordt gewerkt aan het opzetten en uitbouwen van een regionale organisatiestructuur. Zowel binnen als naast deze structuur werkt de DM met de verenigingen aan stevige clubs die hun spelers goed kunnen bedienen.
In overleg met de Performance Manager moet binnen de regiostructuur een goede afstemming  en samenwerking met de academies worden  opgezet.

Het vernieuwend inhoud geven aan de opleidingen van coaches, trainers en scheidsrechters  is een belangrijke  onderdeel van de functie.
Een efficiënt educatief systeem moet worden uitgebouwd voor het realiseren van het benodigd aantal trainers, coaches en scheidsrechters met vereiste opleidingsniveau en ervaring, om de sportieve groeidoelstellingen te kunnen bereiken.  Hiervoor is een pro-actief beleid nodig, dat is gebasserd op vastlegging en analyse van ‘facts en figures’.

De DM is verantwoordelijk voor het onwikkelen en managen van een pathway voor de scheidsrechters van ieder niveau. De ontwikkeling van de scheidsrechters moet worden gevolgd en gestuurd middels een op te  zetten ‘scheidrechter volgsysteem’.

Het selecteren, opzetten en aansturen van een groot team van vrijwilligers is een uitdagende taak, die bepalend is voor de kwaliteit van de begeleiding en ondersteuning van clubs en opleidingen.

Een initiërende en actieve samenwerking met de ‘Performance Manager’, competitieleider, NOC*NSF, World Rugby en Rugby Europe is een voorwaarde voor succes.
Opbouwen van contacten en een goede rapportage zijn hierbij van belang.

Voor deze functie zijn bewezen leiderschapskwaliteiten, vernieuwend denken, gedrevenheid, initiatief flexibiliteit en goede communicatieve eigenschappen een voorwaarde voor draagvlak en resultaat.
Een brede ervaring op het gebied van (sport)management en affiniteit met de rugbysport gelden als uitgangspunt.
Op het bondsbureau werkt een klein, gedreven team dat elkaar waar mogelijk versterkt en ondersteunt.

 

Aandachtsgebieden

• Opzetten en coördinatie regioorganisatie
• Ondersteuning clubs op maat met vernieuwende programma’s
• Projectmanager Player Welfare
• Vernieuwen en organiseren opleidingen
• Begeleiden en beoordelen opleiders
• Doorontwikkelen en ondersteunen commissie scheidsrechters
• Opzetten doelmatige organisatie van vrijwilligers
• Communicatie en draagvlak richting clubs en begeleiders
• Organisatie landelijke Rugby Development Days
• Samenwerking competitieleider en Performance Manager
• Samenwerking  met Academies
• Get into Rugby
• Keep your boots on
• Deelname HPT (high performance team) en LJO (landelijk jeugd overleg) meetings
• Verder digitaliseren organisatie opleidingen
• Ondersteunen algemeen directeur en bestuur met ‘facts en figures’ in de verdere detaillering van het beleid
• Rapportage van data aan NOC*NSF, World Rugby en Rugby Europe

Eigenschappen

• Vernieuwende visie op sportverenigingen
• Affiniteit met teamsport
• Bewezen leiderschapskwaliteit en ervaring
• Initiërend, creatief en innoverend
• Motiverend en inspirerend
• Pro-actieve houding
• Netwerker , die mensen samenbrengt; team player
• Klant/club gericht handelen
• Goede sociale en communicatieve vaardigheden.
• Flexibel werken, op inhoud en in uren. Ook in het weekend of de avonden.
• Goede kennis Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.

Rugby Nederland kent twee soorten commissies:
Commissie van bijzondere opdracht: wordt aangesteld door en rapporteert aan de ALV
Commissie van ondersteuning: wordt aangesteld door en rapporteert aan het bestuur van Rugby Nederland
Hieronder worden in het kort de taakomschrijvingen en functieprofielen van de commissies en vacatures beschreven.

Een meer gedetailleerde omschrijving van de taken en verantwoordelijkheden van de commissies worden door de nieuwe leden van de commissies opgesteld en maken onderdeel uit van het HHR.

Medische commissie (4 personen)
De medische commissie is een commissie van bijzondere opdracht.
Er zijn 4 vacatures.

Stellen beleid op en houden toezicht op meerdere aspecten van ‘player welfare’ waaronder medische zaken, dispensatieregelingen, keuringen en doping.

Kandidaten dienen een medische achtergrond te hebben, bij voorkeur werkzaam als arts of fysiotherapeut.

Kandidaten kunnen contact opnemen met Joost Takken. (bestuurslidtopsport@rugby.nl)

Vertrouwens commissie (3 personen)
De vertrouwens commissie is een commissie van bijzondere opdracht.
Er zijn 3 vacatures.

Leden, spelers, scheidrechters, coaches, trainers, medewerkers en vrijwilligers van Rugby Nederland kunnen met deze commissie contact opnemen over zaken die binnen Rugby Nederland plaatsvinden op het gebied van discriminatie, ‘sexual harassment’ en bestuurlijke aangelegenheden, die vertrouwelijk behandeld dienen te worden.

Bij voorkeur zitten in deze commissie twee artsen en een bestuurlijk / juridische deskundige.

Kandidaten kunnen contact opnemen met Janhein Pieterse (voorzitter@rugby.nl)

Sponsor commissie (4 personen)
De sponsorcommissie is een commissie van ondersteuning.
De commissie zoekt nog 2 nieuwe commissieleden.

De commissie stelt het sponsorbeleid op en geeft uitvoering aan dit beleid en legt contacten met potentiele sponsoren.

Kandidaten dienen ervaring te hebben in marketing en/of sponsoring.
Mogelijke kandidaten kunnen zich aanmelden bij Joost Takken. (bestuurslidtopsport@rugby.nl)

STAGIAIRE MEERJAREN OPLEIDINGS PLAN

We zoeken voor de periode augustus t/m december 2017 (of in overleg) een stagiaire om ons te ondersteunen in de ontwikkeling van het Meerjaren Opleidingsplan (MOP).
De stagiaire zal de Technisch Directeur ondersteunen in de opmaak en invulling van het MOP, we zoeken daarom een student die een opleiding volgt in de richting van Communicatie of Sport Management.
Daarnaast zul je goede kennis van de Engelse taal moeten hebben, omdat er op ons bondsbureau veel in het Engels wordt gecommuniceerd.
Voor meer informatie en om te solliciteren naar deze functie neem contact op met topsport@rugby.nl.

STAGIAIRE VIDEO PRODUCTIE

Voor de periode van augustus t/m oktober 2017 zijn wij opzoek naar een stagiaire video productie, om ons te ondersteunen in het ontwikkelen en produceren van trainingsvideo’s.
Bij voorkeur ben jij een student aan een communicatie of productie opleiding, je hebt ervaring met het maken video clips.
De opnames van de diverse clips worden in augustus overdag gefilmd. De andere maanden heb je de tijd om de opnames om te zetten tot videoclips.
Voor meer informatie en om te solliciteren naar deze functie neem contact op met topsport@rugby.nl.

Stage Administratieve Organisatie.


Heb jij een afgeronde studie bedrijfseconomie op HEAO of universitair niveau gedaan of zit je in de eindfase en wil jij graag aan de slag voor Rugby Nederland? Dat kan!
Binnen het team van het bondsbureau krijg je de mogelijkheid om onder deskundige begeleiding  mee te werken aan de vastlegging en verbetering van de administratieve organisatie en automatisering.

De stageplek
Tijdens je stageperiode van circa 6 maanden, zal je kennismaken met de wereld van top- en breedte sport en ontwikkeling van rugby door ons team van gedreven professionals. Wij zorgen vanzelfsprekend voor goede begeleiding en de kans om gerichte en waardevolle werkervaring op te doen. Je werkt, samen met 10 collega’s, vanuit ons kantoor aan de Bok de Korverweg in Amsterdam.

De werkzaamheden
Je bent betrokken bij het vastleggen en verbeteren van de administratieve organisatie van het bondsbureau. De werkzaamheden variëren, maar concreet behoren de volgende activiteiten tot je werkpakket:
• Interviewen van de medewerkers van het bondsbureau en het vastleggen van de bestaande procedures en processen gebruikmakend van een nog te selecteren vastleggingsmethodiek (bijv Visio).
• Analyseren van de bestaande procedures en processen en het formuleren van voorstellen tot verbeteringen. Dit betreft zowel verbetering van  efficiency  als de kwaliteit en controleerbaarheid van de financiële informatie voorziening.
• Voorts ondersteun je het bondsbureau bij diverse events, zoals bijvoorbeeld interlands en toernooien.

Wij vragen
Wij zoeken iemand die zich thuis voelt in een informele, sport - minded omgeving. Je bent van nature gedreven, nieuws- en leergierig en steekt graag de handen uit de mouwen. Vanzelfsprekend heb je overtuigende interesse in administratieve organisatie en automatisering. Daarnaast heb je ook goede communicatieve vaardigheden en ben je een soepele gesprekspartner in de interviews. Je bent accuraat en hebt oog voor details.

De voorwaarden
Het betreft een meewerkstage voor 32 – 40 per week met de bereidheid om in de avonden of weekenden waar nodig op bijvoorbeeld events aanwezig te zijn. Je ontvangt een meewerkstagevergoeding (o.b.v. 40 uur p/w) van € 425 per maand en je bent tijdens je stage één van ons. Dus ook welkom op relevante brainstorms, trainingen en workshops.

Solliciteren naar deze stage?
Stuur je motivatie en CV via directeur@rugby.nl aan Andrew Meredith, Directeur, (020) 4808100.

 

Team Manager U16:

In deze functie is het noodzakelijk dat je bij de te plannen RDD dagen (5x per seizoen) aanwezig bent en de diverse trainingsdagen (1 á 2x per seizeon). Verder is in deze rol de communicatie naar ouders/spelers belangrijk en met het bondsbureau, vooral de Topsport Coördinator. Bij interesse voor deze functie graag een mail sturen aan topsport@rugby.nl.

Team Manager NTC:

Voor deze functie is het belangrijk dat je minimaal 1 dag in de week op maandag, dinsdag of woensdag aanwezig bent voor ongeveer 3 uur. Deze persoon organiseert de maaltijden, kleding, spreekuur met spelers. Voor deze functie zijn we op zoek naar iemand met rugby affiniteit en het liefst een (student) Sport Management. Voor deze functie zal een vrijwilligers vergoeding van toepassing zijn. Bij interesse in deze functie stuur dan een email aan topsport@rugby.nl.