Nieuws

27/08/2014 - 13:36

It’s with great pleasure that I take this opportunity to greet and inform you all of our upcoming, and only, selection weekend for the Netherlands U18 team.

18/08/2014 - 16:33

Tot 1 januari 2015 blijft Jos Roovers competitieleider van de Nederlandse Rugby Bond. Eind 2013 is de toenmalig competitieleider Bart Janssens wegens ziekte langdurig uitgevallen. Jos heeft per 1 januari 2014 zijn taken waargenomen.

Pagina's